Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 6-10 από 12547 αποτελέσματα
6 Γεώργιος Πετράκης, "Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου διαδικτυακού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος με χρήση ανοιχτού λογισμικού και εφαρμογή σε αρχιτεκτονικές κινητών υπολογιστικών συστημάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-03-23
7 Χρυσούλα Λάμπρου, "Η συμβολή του AutoCAD στην επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-03-22
8 K. Komnitsas, D. Zaharaki, G. Bartzas and G. Alevizos, "Adsorption of scandium and neodymium on biochar derived after low-temperature pyrolysis of sawdust," Minerals-Basel, vol. 7, no. 10, Oct. 2017. doi: 10.3390/min7100200
2018-03-22
9 D. Kargatzis, S. Sotiriadis and E. G. M. Petrakis, "Virtual machine migration in heterogeneous clouds: From openstack to VMWare," in 38th IEEE Sarnoff Symposium, 2017. doi:10.1109/SARNOF.2017.8080393
2018-03-22
10 N. D. Charisiou, G. Siakavelas, K. N. Papageridis, A. Baklavaridis, L. Tzounis, G. Goula, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou and M. A. Goula, "The effect of WO3 modification of ZrO2 support on the Ni-catalyzed dry reforming of biogas reaction for syngas production," Frontiers in Environmental Science, vol. 5, Oct. 2017. doi:10.3389/fenvs.2017.00066
2018-03-22
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...