Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 26-30 από 12328 αποτελέσματα
26 N. Bekiaris-Liberis, C. Roncoli and M. Papageorgiou, "Predictor-based adaptive cruise control design," in 2016 IEEE Conference on Control Applications, pp. 97-102. doi: 10.1109/CCA.2016.7587828
2017-11-13
27 A. I. Delis, I. K. Nikolos and M. Papageorgiou, "Simulation of the penetration rate effects of ACC and CACC on macroscopic traffic dynamics," in 2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems, November, pp. 336-341. doi: 10.1109/ITSC.2016.7795576
2017-11-13
28 K. N. Porfyri, I. K. Nikolos, A. I. Delis and M. Papageorgiou, "Calibration of a second-order traffic flow model using a metamodel-assisted Differential Evolution algorithm," in 2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems, November, pp. 366-371. doi: 10.1109/ITSC.2016.7795581
2017-11-13
29 M. Fountoulakis, N. Bekiaris-Liberis, C. Roncoli, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Highway traffic state estimation with mixed connected and conventional vehicles: microscopic simulation-based testing," in 2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems, November, pp. 1761-1766. doi: 10.1109/ITSC.2016.7795796
2017-11-13
30 C. Roncoli, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Optimal lane-changing control at motorway bottlenecks," in 2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems, November, pp. 1786-1791. doi: 10.1109/ITSC.2016.7795800
2017-11-13
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...