Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 26-30 από 2888 αποτελέσματα
26 M. Antonakakis, S. I. Dimitriadis, A. C. Papanicolaou, G. Zouridakis and M. Zervakis, "Improving the detection of mtbi via complexity analysis in resting - state magnetoencephalography," in IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 2016, pp. 156-160. doi: 10.1109/IST.2016.7738215
2018-06-28
27 K. Georgopoulos, G. Chrysos, P. Malakonakis, A. Nikitakis, N. Tampouratzis, A. Dollas, D. Pnevmatikatos and Y. Papaefstathiou, "An evaluation of vivado HLS for efficient system design" in 58th International Symposium ELMAR, 2016, pp. 195-199. doi: 10.1109/ELMAR.2016.7731785
2018-06-28
28 A. Chliaoutakis and G. Chalkiadakis, "Agent-based modeling of ancient societies and their organization structure," Auton. Agent. Multi-Ag., vol. 30, no. 6, pp. 1072-1116, Nov. 2016. doi: 10.1007/s10458-016-9325-9
2018-06-28
29 N. Mavredakis, N. Makris, P. Habas and M. Bucher, "Charge-based compact model for bias-dependent variability of 1/f noise in MOSFETs," IEEE T. Electron. Dev., vol. 63, no. 11, pp. 4201-4208, Nov. 2016. doi: 10.1109/TED.2016.2608722
2018-06-28
30 S. Kyristsis, A. Antonopoulos, T. Chanialakis, E. Stefanakis, C. Linardos, A. Tripolitsiotis and P. Partsinevelos, "Towards autonomous modular UAV missions: the detection, geo-location and landing paradigm," Sensors, vol. 16, no. 11, Nov. 2016. doi: 10.3390/s16111844
2018-06-28
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...