Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 11-15 από 3906 αποτελέσματα
11 I. A. Ntousakis, I. K. Nikolos and M. Papageorgiou, "Optimal vehicle trajectory planning in the context of cooperative merging on highways," Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 71, Oct. 2016, pp. 464-488. doi: 10.1016/j.trc.2016.08.007
2017-11-13
12 C. Roncoli, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Use of speed measurements for highway traffic state estimation: case studies on NGSIM data and highway A20, Netherlands," Transportation Research Record, vol. 2559, pp. 90-100, 2016. doi: 10.3141/2559-11
2017-11-13
13 N. Bekiaris-Liberis, C. Roncoli and M. Papageorgiou, "Highway traffic state estimation with mixed connected and conventional vehicles," IEEE Trans. on Intell. Transp. Syst., 2016, vol. 17, no. 12, pp. 3484-3497. doi: 10.1109/TITS.2016.2552639
2017-11-13
14 N. Bekiaris-Liberis, C. Roncoli and M. Papageorgiou, "Highway traffic state estimation with mixed connected and conventional vehicles," in 14th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, 2016, pp. 309-314. doi: 10.1016/j.ifacol.2016.07.052
2017-11-13
15 G. R. Iordanidou, C. Roncoli, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Integrated motorway traffic flow control with delay balancing," in 14th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, 2016, pp. 315-322. doi: 10.1016/j.ifacol.2016.07.053
2017-11-13
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...