Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 11-15 από 4167 αποτελέσματα
11 Athanasios Pappas, "Review of the technical and environmental capabilities of Geothermal Systems through Life Cycle Assessment (LCA)", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018
2018-09-05
12 Ευαγγελία Φρυδάκη, "Η επίδραση της ανάπτυξης της χρηματοοικονομικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς στην ανάπτυξη της οικονομίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-09-03
13 Ιωάννα Σφακιωτάκη, "Η επίδραση των ξένων τραπεζών στα εγχώρια τραπεζικά συστήματα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-09-03
14 Εμμανουήλ Χαιρετάκης, "Νεύρο-ασαφές μοντέλο πρόβλεψης πωλήσεων ελαιόλαδου (ANFIS)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-09-03
15 Νίκη Μανταράκη, "Εθνική κουλτούρα, αρχικές δημόσιες εγγραφές και εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-09-03
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...