Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 11-15 από 3843 αποτελέσματα
11 Ανδρομάχη Ταξίδου, "Μεθευρετικός αλγόριθμος για την επίλυση του δυναμικού προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017
2017-09-05
12 Georgios Kontes, "Model-assisted control for energy efficiency in buildings", Doctoral Dissertation, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017
2017-09-04
13 Δημήτριος Μαρτίκας, "Μεθοδολογία πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για τη συμβουλευτική υποστήριξη υποψηφίων στην επιλογή σχολών & τμημάτων των ΑΕΙ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017
2017-08-30
14 Ελένη Παχατουρίδου, "Σχέση δομής-δραστικότητας και μελέτες σταθερότητας δομικά ή/και επιφανειακά ενισχυμένων καταλυτικών συστημάτων αποδόμησης οξειδίων (ΝΟx) ή/και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017
2017-08-28
15 Κωνσταντίνα Μιτελούδη, "Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος για τη λήψη ομαδικών αποφάσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017
2017-08-21
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...