Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 11-15 από 4300 αποτελέσματα
11 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Compensation of transport actuator dynamics with input-dependent moving controlled boundary," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550186
2018-11-30
12 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Control of nonlinear systems with actuator dynamics governed by quasilinear first order hyperbolic PDEs," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550318
2018-11-30
13 Νικόλαος Ρουσσινός, "O ρόλος των υπολογιστικών παιγνίων στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-11-27
14 J. Spronk, R. Steuer and C. Zopounidis, "Multicriteria decision aid/analysis in finance," in Multiple Criteria Decision Analysis, vol. 233, International Series in Operations Research and Management Science, S. Greco, M. Ehrgott, J. Figueira, Eds., New York, NY: Springer, 2016, pp. 1011-1065. doi: 10.1007/978-1-4939-3094-4_24
2018-11-27
15 E. E. Mazokopakis, M.G. Papadomanolaki, S.-N.I. Skarakis and K. C. Tsekouras, "Primary and secondary hyperparathyroidism among Vitamin D deficient Hashimoto's thyroiditis patients and the need for a parathyroid scan," Hell. J. Nucl. Med., vol. 20, no. 3, pp. 258-259, Sept.-Dec. 2017. doi: 10.1967/s002449910613
2018-11-27
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...