Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-20 από 4300 αποτελέσματα
16 S. Papaefthimiou, M. Souliotis and K. Andriosopoulos "Grid parity of solar energy: imminent fact or future's fiction?," Energ. J., vol. 37, no. 2, pp. 263-276, 2016.doi: 10.5547/01956574.37.SI2.spap
2018-11-27
17 F. Negoita, M. Roth, P.G. Thirolf, S. Tudisco, F. Hannachi, S. Moustaizis, I. Pomerantz, P. McKenna, J. Fuchs, K. Sphor, G. Acbas, A. Anzalone, P. Audebert, S. Balascuta, F. Cappuzzello, M. O. Cernaianu, S. Chen, I. Dancus, R. Freeman, H. Geissel, P. Genuche, L. Gizzi, F. Gobet, G. Gosselin, M. Gugiu, D. Higginson, E. D’Humières, C. Ivan, D. Jaroszynski, Kar, S.q, Lamia, L.d,k, Leca, V.a, Neagu, L.a, Lanzalone, G.d,r, Méot, V.o, Mirfayzi, S.R.q, Mitu, I.O.a, Morel, P.o, Murphy, C.s, Petcu, C.a, Petrascu, H.u, Petrone, C.u, Raczka, P.t, Risca, M.a, Rotaru, F.a, Santos, J.J.p, Schumacher, D.l, Stutman, D.a, Tarisien, M.e, Tataru, M.a, Tatulea, B.a, Turcu, I.C.E.a, Versteegen, M. E., Ursescu, D.A., Gales, S.a, N.V. Zamfir, "Laser driven nuclear physics at ELI–NP," Rom. Rep. Phys., vol. 68, suppl., pp. S37-S144, 2016.
2018-11-26
18 P. Michalopoulos, F. D. Kanellos, G. J. Tsekouras and J. M. Prousalidis, "A method for optimal operation of complex ship power systems employing shaft electric machines," IEEE Trans. Transport. Electrific., vol. 2, no. 4, pp. 547-557, Dec. 2016. doi: 10.1109/TTE.2016.2572093
2018-11-26
19 D. Mantzavinos, M. G. Papadomanolaki, Y. G. Saridakis and A. G. Sifalakis, "Fokas transform method for a brain tumor invasion model with heterogeneous diffusion in 1+1 dimensions," Appl. Numer. Math., vol. 104, pp. 47-61, Jun. 2016. doi: 10.1016/j.apnum.2014.09.006
2018-11-26
20 S. D. Moustaizis, P. Lalousis, H. Hora, Z. Henis, S. Eliezer and I. Ploumistakis, "New scheme to trigger fusion in a compact magnetic fusion device by combining muon catalysis and alpha heating effects," High Power Laser Sci. Eng., vol. 4, 2016.doi: 10.1017/hpl.2016.41
2018-11-22
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...