Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 21-25 από 4350 αποτελέσματα
21 Αθανάσιος-Αχιλλέας Μπαλαφούτης, "Επισκόπηση και ανάλυση αγοράς εργασίας Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019
2019-02-18
22 Δημήτριος Βούρβας, "Οι "αισθητικές πληροφορίες" ως βάση της "αντίληψης" στην επιχειρησιακή ανάλυση της "κρίσης" που προέρχεται από σύγκρουση "συμπεριφορικών αποκρίσεων εγκληματικού χαρακτήρα" και χρήζουν άμεσης "διαχείρισης" ή/και "διαπραγμάτευσης"", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019
2019-02-18
23 Ιωάννης Μπίτζας, "Βελτιστοποίηση κόστους θαλάσσιων μεταφορών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019
2019-02-15
24 Κωνσταντίνος Γιαννίκος, "Μελέτη οικονομικά βέλτιστου επανορθωτικού δειγματοληπτικού σχεδίου με μηδενική σταθερά αποδοχής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019
2019-02-15
25 Βασίλειος Ανδρίτσος, "Μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικών προτιμήσεων με χρήση της Adaptive Choice Based Conjoint Analysis: η περίπτωση του ελαιόλαδου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019
2019-02-15
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...