Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 26-30 από 4308 αποτελέσματα
26 F. Negoita, M. Roth, P.G. Thirolf, S. Tudisco, F. Hannachi, S. Moustaizis, I. Pomerantz, P. McKenna, J. Fuchs, K. Sphor, G. Acbas, A. Anzalone, P. Audebert, S. Balascuta, F. Cappuzzello, M. O. Cernaianu, S. Chen, I. Dancus, R. Freeman, H. Geissel, P. Genuche, L. Gizzi, F. Gobet, G. Gosselin, M. Gugiu, D. Higginson, E. D’Humières, C. Ivan, D. Jaroszynski, Kar, S.q, Lamia, L.d,k, Leca, V.a, Neagu, L.a, Lanzalone, G.d,r, Méot, V.o, Mirfayzi, S.R.q, Mitu, I.O.a, Morel, P.o, Murphy, C.s, Petcu, C.a, Petrascu, H.u, Petrone, C.u, Raczka, P.t, Risca, M.a, Rotaru, F.a, Santos, J.J.p, Schumacher, D.l, Stutman, D.a, Tarisien, M.e, Tataru, M.a, Tatulea, B.a, Turcu, I.C.E.a, Versteegen, M. E., Ursescu, D.A., Gales, S.a, N.V. Zamfir, "Laser driven nuclear physics at ELI–NP," Rom. Rep. Phys., vol. 68, suppl., pp. S37-S144, 2016.
2018-11-26
27 P. Michalopoulos, F. D. Kanellos, G. J. Tsekouras and J. M. Prousalidis, "A method for optimal operation of complex ship power systems employing shaft electric machines," IEEE Trans. Transport. Electrific., vol. 2, no. 4, pp. 547-557, Dec. 2016. doi: 10.1109/TTE.2016.2572093
2018-11-26
28 D. Mantzavinos, M. G. Papadomanolaki, Y. G. Saridakis and A. G. Sifalakis, "Fokas transform method for a brain tumor invasion model with heterogeneous diffusion in 1+1 dimensions," Appl. Numer. Math., vol. 104, pp. 47-61, Jun. 2016. doi: 10.1016/j.apnum.2014.09.006
2018-11-26
29 S. D. Moustaizis, P. Lalousis, H. Hora, Z. Henis, S. Eliezer and I. Ploumistakis, "New scheme to trigger fusion in a compact magnetic fusion device by combining muon catalysis and alpha heating effects," High Power Laser Sci. Eng., vol. 4, 2016.doi: 10.1017/hpl.2016.41
2018-11-22
30 V. Sabbatini, G. Manthoulis, G. Baourakis, P. Drakos, G. Angelakis and C. Zopounidis, "Tourists' behavioural analysis on olive oil consumption: empirical results," Int. J. of Tour. Pol., vol. 6, no. 2, pp. 136-146, 2016. doi: 10.1504/IJTP.2016.077968
2018-11-22
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...