Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 11-15 από 2340 αποτελέσματα
11 M. Jucker Riva, I. N. Daliakopoulos, S. Eckert, E. Hodel and H. Liniger, "Assessment of land degradation in Mediterranean forests and grazing lands using a landscape unit approach and the normalized difference vegetation index," Appl. Geogr., vol. 86, pp. 8-21, Sept. 2017. doi: 10.1016/j.apgeog.2017.06.017
2018-04-17
12 L. V. Papadimitriou, A. G. Koutroulis, M.G. Grillakis and I. K. Tsanis, "The effect of GCM biases on global runoff simulations of a land surface model," Hydrol. Earth Syst. Sci., vol. 21, no. 9, pp. 4379-44017, Sept. 2017. doi: 10.5194/hess-21-4379-2017
2018-03-29
13 E. Katsivela, E. Latos, L. Raisi, V. Aleksandropoulou and M. Lazaridis, "Particle size distribution of cultivable airborne microbes and inhalable particulate matter in a wastewater treatment plant facility," Aerobiologia, vol. 33, no. 3, pp. 297-314, Sept. 2017. doi : 10.1007/s10453-016-9470-2
2018-03-29
14 V. Kanakoudis and G. Karatzas, "Efficient and sustainable water systems management toward worth living development," Environ. Sci. Pollut. R., vol. 24, no. 25, pp. 20119-20121, Sept. 2017. doi : 10.1007/s11356-017-9961-x
2018-03-29
15 G. G. Morianou, N. N. Kourgialas, G. P. Karatzas and N. P Nikolaidis, "River flow and sediment transport simulation based on a curvilinear and rectilinear grid modelling approach - a comparison study," Wa. Sci. Technol., vol. 17, no. 5, pp. 1325-1334, Oct. 2017. doi: 10.2166/ws.2017.03
2018-03-28
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...