Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 21-25 από 2446 αποτελέσματα
21 Κούλλα Βραχνού, "Βέλτιστος σχεδιασμός αναχαίτησης της υφαλμύρισης με χρήση μοντέλων προσομοίωσης, βελτιστοποίησης και MΑTLAB. Εφαρμογή πεδίου στην περιοχή Τροιζήνα Αττικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-07-02
22 Ευαγγελία--Ελευθερία Στεφανίδη, "Επίδραση των λειτουργικών παραμέτρων στην φωτοκαταλυτική διάσπαση επίμονων μικρορύπων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-07-02
23 K. Kavouri and G. P. Karatzas, "Integrating diffuse and concentrated recharge in Karst models," Water Resour. Manag., vol. 30, no. 15, pp. 5637-5650, Dec. 2016. doi: 10.1007/s11269-016-1528-y
2018-06-28
24 D. Aydin-Sarikurt, Z. Dokou, N. K. Copty and G. P. Karatzas, "Experimental investigation and numerical modeling of enhanced DNAPL solubilization in saturated porous media," Water Air Soil. Poll., vol. 227, no. 12, Dec. 2016. doi: 10.1007/s11270-016-3136-0
2018-06-28
25 F.-M Pellera, S. Santori, R. Pomi, A. Polettini and E. Gidarakos, "Effect of alkaline pretreatment on anaerobic digestion of olive mill solid waste," Waste Manage., vol. 58, pp. 160-168, Dec. 2016. doi: 10.1016/j.wasman.2016.08.008
2018-06-28
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...