Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 21-25 από 2550 αποτελέσματα
21 H. Akbari, C. Cartalis, D. Kolokotsa, A. Muscio, A. L. Pisello, F. Rossi, M. Santamouris, A. Synnefa, N. H. Wong and M, Zinzi, "Local climate change and urban heat island mitigation techniques - τhe state of the art," J. Civ. Eng. Manag., vol. 22, no. 1, pp. 1-16 Jan. 2016. doi: 10.3846/13923730.2015.1111934
2018-10-29
22 C. Cristalli, L. Standardi, D. Kolokotsa and S. Papantoniou, "The use of algorithms for light control," in Start-Up Creation: The Smart Eco-Efficient Built Environment, The Netherlands: Elsevier, 2016, pp. 375-395. doi: 10.1016/B978-0-08-100546-0.00015-7
2018-10-26
23 A. Staboultzidis, Z. Dokou and G. P. Karatzas, "Delineation of wellhead protection areas in Crete, Greece using an analytic element model," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 324-331. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.070
2018-10-26
24 M. Santamouris and D. Kolokotsa, "Passive cooling of buildings: present and future needs: recent progress on passive cooling convective technologies" in Advanced Environmental Wind Engineering, Tokyo, Japan: Springer, 2016, pp. 75-88. doi: 10.1007/978-4-431-55912-2
2018-10-26
25 A. Apostolakis, K. Wagner, I. N. Daliakopoulos, N. N. Kourgialas and I. K. Tsanis, "Greenhouse soil moisture deficit under saline irrigation and climate change," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 537-544. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.098
2018-10-26
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...