Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 21-25 από 2564 αποτελέσματα
21 N. Kalligeris, V. Skanavis, S. Tavakkol, A. Ayca, H. E. Safty, P. Lynett and C. Synolakis, "Lagrangian flow measurements and observations of the 2015 Chilean tsunami in Ventura, CA," Geophys. Res. Lett., vol. 43, no. 10, pp. 5217-5224, May 2016. doi: 10.1002/2016GL068796
2018-11-02
22 S. Foteinis and E. Chatzisymeon, "Life cycle assessment of organic versus conventional agriculture. A case study of lettuce cultivation in Greece," J. Clean. Prod., vol. 112, pt. 4, pp. 2462-2471, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.09.075
2018-11-02
23 I. Vallios, T. Tsoutsos and G. Papadakis, "An applied methodology for assessment of the sustainability of biomass district heating systems," Int. J. Sust. Energy, vol. 35, no. 3, pp. 267-294, Mar. 2016. doi: 10.1080/14786451.2014.895005
2018-11-02
24 M. S. Valavanides and T. Daras, "Definition and counting of configurational microstates in steady-state two-phase flows in pore networks," Entropy, vol. 18, no. 2, Feb. 2016. doi: 10.3390/e18020054
2018-11-02
25 Μαρία Χατζησυμεών, "Καταλυτική υδρογόνωση του CO2 σε υποστηριγμένους καταλύτες Ni και Ru", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-11-02
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...