Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 21-25 από 2453 αποτελέσματα
21 M.-L. Glykioti, E. Yiantzi and E. Psillakis, "Room temperature determination of earthy-musty odor compounds in water using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction," Anal. Methods, vol. 8, no. 45, pp. 8065-8071, Dec. 2016. doi: 10.1039/c6ay02210c
2018-07-03
22 S. A. Banwart, S. M. Bernasconi, W. E. H. Blum, D. M. de Souza, F. Chabaux, C. Duffy, M. Kercheva, P. Krám, G. J. Lair, L. Lundin, M. Menon, N. P. Nikolaidis, M. Novak, P. Panagos, K. V. Ragnarsdottir, D. A. Robinson, S. Rousseva, P. de Ruiter, P. van Gaans, L. Weng, T. White and B. Zhang, "Soil functions in earth's critical zone: key results and conclusions," in Quantifying and Managing Soil Functions in Earth's Critical Zone Combining Experimentation and Mathematical Modelling, vol. 142, Advances in Agronomy, S. A. Banwart, D. Sparks, Eds., Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2017, pp. 1-27. doi: 10.1016/bs.agron.2016.11.001
2018-07-03
23 E. G. Carayannis, S. Rozakis and E. Grigoroudis, "Agri-science to agri-business: the technology transfer dimension," J. Technol. Transfer, 2016, pp. 1-7 doi: 10.1007/s10961-016-9527-y
2018-07-02
24 J. N. Hahladakis, A. Latsos and E. Gidarakos, "Performance of electroremediation in real contaminated sediments using a big cell, periodic voltage and innovative surfactants," J. Hazard. Mater., vol. 320, pp. 376-385, Dec. 2016. doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.08.003
2018-07-02
25 I. N. Daliakopoulos, I. K. Tsanis, A. Koutroulis, N. N. Kourgialas, A. E. Varouchakis, G. P. Karatzas and C. J. Ritsema, "The threat of soil salinity: a European scale review," Sci. Total Environ., vol. 573, pp. 727-739, Dec. 2016. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.08.177
2018-07-02
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...