Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-20 από 2290 αποτελέσματα
16 D. Vamvuka and N. Alloimonos, "Combustion behaviour of olive pruning/animal manure blends in a fluidized bed combustor," Heliyon, vol. 3, no. 9, Sept., 2017. doi: 10.1016/j.heliyon.2017.e00385
2018-03-29
17 A. E. Nilsson, M. M. Aragonés, F. A. Torralvo, V. Dunon, H. Angel, K. Komnitsas and K. Willquist, "A review of the carbon footprint of Cu and Zn production from primary and secondary sources," Minerals, vol. 7, no. 9, Sept. 2017. doi:10.3390/min7090168
2018-03-28
18 E. Steiakakis, A. Lazaropoulos, A. Vafidis, Z. Agioutantis and G. Kritikakis, "Determination of shear wave velocities in sediment deposits," Intern. J. Geotechn. Eng., pp. 1-11, Sept. 2017. doi:10.1080/19386362.2017.1374494
2018-03-26
19 A. G. Maravelis, E. Chamilaki, N. Pasadakis, A. Zelilidis and W. J. Collins, "Hydrocarbon generation potential of a Lower Permian sedimentary succession (Mount Agony Formation): Southern Sydney Basin, New South Wales, Southeast Australia," Int. J. Coal Geol., vol. 183, pp. 52-64, Oct. 2017. doi: 10.1016/j.coal.2017.09.017
2018-03-23
20 Γεώργιος Πετράκης, "Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου διαδικτυακού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος με χρήση ανοιχτού λογισμικού και εφαρμογή σε αρχιτεκτονικές κινητών υπολογιστικών συστημάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-03-23
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...