Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 26-30 από 2290 αποτελέσματα
26 Σίλβια Σίμου, "Ανίχνευση γεωμετρικών παραμορφώσεων πλευρών πλοίου μεταφοράς καυσίμων με χρήση τρισδιάστατης απεικονιστικής αποτύπωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-03-21
27 Ευάγγελος Κοσμέτος, "Παραμετροποίηση συστήματος μη επανδρωμένου ηλεκτροκινητήριου ανεμόπτερου σε εφαρμογές τρισδιάστατης αποτύπωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-03-21
28 D. T. Hristopulos and I. C.Tsantili, "Space–time covariance functions based on linear response theory and the turning bands method," Spat. Stat- Neth., vol. 22, pt. 2, pp. 321-337, Nov. 2017. doi:10.1016/j.spasta.2017.07.001
2018-03-19
29 M. M. Stylianakis, D. Konios, G. Viskadouros, D. Vernardou, N. Katsarakis, E. Koudoumas, S. H. Anastasiadis, E. Stratakis and E. Kymakis, "Ternary organic solar cells incorporating zinc phthalocyanine with improved performance exceeding 8.5%," Dyes Pigments, vol. 146, pp. 408-413, Nov., 2017. doi:10.1016/j.dyepig.2017.07.032
2018-03-19
30 Koketso Ludwig, "Thermal modeling of petroleum source rocks", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018
2018-03-19
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...