Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 863 αποτελέσματα
1 V. Kyriakou, A. Vourros, I. Garagounis, S. A. C. Carabineiro, F. J. Maldonado-Hódar, G. E. Marnellos and M. Konsolakis, "Highly active and stable TiO2-supported Au nanoparticles for CO2 reduction," Catal. Commun., vol. 98, pp. 52-56, Jul. 2017. doi: 10.1016/j.catcom.2017.05.0032018-07-03
2 E. G. Carayannis, S. Rozakis and E. Grigoroudis, "Agri-science to agri-business: the technology transfer dimension," J. Technol. Transfer, 2016, pp. 1-7 doi: 10.1007/s10961-016-9527-y2018-07-02
3 S. Tsafarakis, "Redesigning product lines in a period of economic crisis: a hybrid simulated annealing algorithm with crossover," Ann. Oper. Res., vol. 247, no. 2, pp. 617-633, Dec. 2016. doi: 10.1007/s10479-015-2032-02018-07-02
4 G. E. Stavroulakis, "Editorial", P. I. Civil. Eng. - Str. B., vol. 169, no. 12, pp. 865-866, Dec. 2016. doi: 10.1680/jstbu.2016.169.12.8652018-07-02
5 E. G. Carayannis and E. Grigoroudis, "Using multiobjective mathematical programming to link national competitiveness, productivity, and innovation," Ann. Oper. Res., vol. 247, no. 2, pp. 635-655, Dec. 2016. doi: 10.1007/s10479-015-1873-x2018-06-28
6 N. Matsatsinis, Y. Siskos and J. Psarras, "Operations research confronting the crisis," Ann. Oper. Res., vol. 247, no. 2, pp. 391-394, Dec. 2016. doi: 10.1007/s10479-016-2369-z2018-06-28
7 S. Tsafarakis, C. Saridakis, N. Matsatsinis and G. Baltas, "Private labels and retail assortment planning: a differential evolution approach," Ann. Oper. Res., vol. 247, no. 2, Dec. 2016, pp. 677-692. doi: 10.1007/s10479-015-1978-22018-06-28
8 K. Makantasis, E. Protopapadakis, A. Doulamis and N. Matsatsinis, "Semi-supervised vision-based maritime surveillance system using fused visual attention maps," Multimed. Tools Appl., vol. 75, no. 22, pp. 15051-15078, Nov. 2016. doi: 10.1007/s11042-015-2512-x2018-06-28
9 K. Makantasis, E. Protopapadakis, A. Doulamis, N. Doulamis and N. Matsatsinis, "3D measures exploitation for a monocular semi-supervised fall detection system," Multimed. Tools Appl., vol. 75, no. 22, pp. 15017-15049, Nov. 2016. doi: 10.1007/s11042-015-2513-92018-06-28
10 G. N. Lygidakis, S. S. Sarakinos and I. K. Nikolos, "Comparison of different agglomeration multigrid schemes for compressible and incompressible flow simulations," Adv. Eng. Softw., vol. 101, pp. 77-97, Nov. 2016. doi: 10.1016/j.advengsoft.2015.12.0042018-06-28
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...