Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διπλωματικές Εργασίες

Διπλωματικές Εργασίες που έχουν εκπονηθεί από προπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση του διπλώματός τους.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 1790 αποτελέσματα
1 Νικόλας Αθανασίου, "Routing Mechanical στο σχεδιαστικό πρόγραμμα NX SIEMENS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-12-14
2 Αικατερίνη Καψούλια, " Μελέτη παραγωγικής διαδικασίας, προγραμματισμός και πρόβλεψη παραγωγής της εταιρείας Voglyplast", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-12-06
3 Δάφνη Λάππα, "Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων βασιζόμενο στην ασαφή λογική", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-12-05
4 Αιμιλιάνα Σελεάρη, "Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών με τη συνάρτηση απώλειας του Taguchi", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-12-03
5 Αλίκη Πιαλόγλου, "Εφαρμογή ιστού για την καταγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-11-30
6 Νικόλαος Ρουσσινός, "O ρόλος των υπολογιστικών παιγνίων στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-11-27
7 Ευστράτιος Τζιτζιβάκος, "Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας αυξητικών υλικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-11-08
8 Γεώργιος Εμμανουηλίδης, "Τεχνικές εφαρμογής της αναλυτικής ιεραρχικής αξιολόγησης (AHP)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-11-08
9 Οδυσσέας Ορφανός, "Μη γραμμική ανάλυση σύνθετης τοιχοποιίας με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-11-02
10 Sofia-Anna Alexaki, "Real-time traffic control using queue estimation from connected vehicle data", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 20182018-10-12
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...