Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 629 αποτελέσματα
1 Δημήτριος Μητσόπουλος, "Ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας αξιολόγησης στρατιωτικού προσωπικού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-02-12
2 Νικόλαος Βασκαντήρας, "Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η εφαρμογή του στο στρατό", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-02-12
3 Σταύρος Πετρουλάκης, "Η έννοια του κέντρου βάρους ως αναλυτικό εργαλείο διαχείρισης ενόπλων (και μη) συγκρούσεων: οριοθετώντας εκ νέου το μεθοδολογικό πλαίσιο χρήσης της υπόψη έννοιας σε στρατηγικό επίπεδο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20172018-02-08
4 Πέτρος Αργυρίου, "Παραμετροποίηση παραγόντων αξιοπιστίας επιχείρησης οργανωμένης διάβασης ποταμού από σύγχρονο λόχο γεφυροσκευής και δημιουργία μοντέλου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20172018-02-08
5 Θωμάς Κακαράντζας, "Κοστολόγηση κύκλου ζωής. Μελέτη περίπτωσης στο ηλιακό χωριό Πεύκης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20172018-02-07
6 Δημήτριος Παπαδόπουλος, "Σχεδίαση και ανάπτυξη γνωστικής μηχανής ανάλυσης δεδομένων για δικτυακή ασφάλεια, με εφαρμογή τεχνολογιών Big Data και μεθόδων μηχανικής μάθησης.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20172018-02-06
7 Φώτιος Ρίζος, "Συνεργατικές στρατηγικές πυραυλικών συστημάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-02-05
8 Σπυρίδων Χαλικόπουλος, "Η επιχειρησιακή ανάλυση των αναγκών που συντελούν στην "Οργανωσιακή Αλλαγή" ενός οργανισμού/επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα προς επίτευξη μεταρρυθμίσεων και εν γένει αλλαγών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20172018-02-05
9 Αλέξανδρος Τρίκας, "Ανάλυση αστοχιών οπλικών συστημάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-02-05
10 Ευαγγελία Αλεξοπούλου, "Βιομετρικό σύστημα πρόσβασης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20172018-02-05
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...