Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 2642 αποτελέσματα
1 N. Bekiaris-Liberis, C. Roncoli, and M. Papageorgiou, "Predictor-based adaptive cruise control design with integral action," IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, 2018. doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.07.0152018-08-02
2 T. Kravaris, G. A. Vouros, C. Spatharis, K. Blekas, G. Chalkiadakis and J. M. C. Garcia, "Learning policies for resolving demand-capacity imbalances during pre-tactical air traffic management, " in 15th German Conference on Multiagent System Technologies, 2017, pp. 238-255. doi: 10.1007/978-3-319-64798-2_152018-07-03
3 H. Hora, S. Eliezer, G. J. Kirchhoff, G. Korn, P. Lalousis, G. H. Miley and S. Moustaizis, "Extreme laser pulses for possible development of boron fusion power reactors for clean and lasting energy," in Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers III, 2017. doi: 10.1117/12.22652252018-07-03
4 S. D. Moustaizis, P. Lalousis, H. Hora and G. Korn, "Numerical studies on alpha production from high energy proton beam interaction with Boron" in Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers III 2017, 2017. doi: 10.1117/12.22658362018-07-03
5 M. Diagne, N. Bekiaris-Liberis, A. Otto and M. Krstic "Control of transport PDE/nonlinear ODE cascades with state-dependent propagation speed," in 55th IEEE Conference on Decision and Control, 2016, pp. 3125-3130. doi: 10.1109/CDC.2016.77987372018-07-02
6 M. Fountoulakis, N. Bekiaris-Liberis, C. Roncoli, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Highway traffic state estimation with mixed connected and conventional vehicles: microscopic simulation-based testing," in 19th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, 2016, pp. 1761-1766. doi: 10.1109/ITSC.2016.77957962018-07-02
7 C. Pasquale, D. Anghinolfi, S. Sacone, S. Siri and M. Papageorgiou, "A two-class traffic control scheme for reducing congestion and improving safety in freeway systems," in 19th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, 2016, pp. 1767-1772. doi: 10.1109/ITSC.2016.77957972018-07-02
8 C. Pasquale, D. Anghinolfi, S. Sacone, S. Siri and M. Papageorgiou, "A comparative analysis of solution algorithms for nonlinear freeway traffic control problems," in 19th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, 2016, pp. 1773-1778. doi: 10.1109/ITSC.2016.77957982018-07-02
9 A. Jamshidnejad, I. Papamichail, H. Hellendoorn, M. Papageorgiou and B. D. Schutter, "Gradient-based model-predictive control for green urban mobility in traffic networks," in 19th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, 2016, pp. 1077-1082. doi: 10.1109/ITSC.2016.77956902018-07-02
10 K.-E. Mehdi, R. C. Carlson, V. L. Knoop, S. P. Hoogendoorn and M. Papageorgiou, "Queuing under perimeter control: analysis and control strategy," in 19th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, 2016, pp. 1502-1507. doi: 10.1109/ITSC.2016.77957562018-07-02
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...