Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 2725 αποτελέσματα
1 I. Karafyllis, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Traffic flow inspired analysis and boundary control for a class of 2×2 hyperbolic systems," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550563 2018-11-30
2 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Compensation of transport actuator dynamics with input-dependent moving controlled boundary," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.85501862018-11-30
3 N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Control of nonlinear systems with actuator dynamics governed by quasilinear first order hyperbolic PDEs," in European Control Conference, 2018. doi: 10.23919/ECC.2018.8550318 2018-11-30
4 V. Gaganis, N. Varotsis and S. Todman, "Identification of the compositional path followed during reservoir simulation improves the accuracy and accelerates the phase behavior calculations," in 78th EAGE Conference and Exhibition 2016: Efficient Use of Technology - Unlocking Potential, 2016. doi: 10.2118/180124-MS2018-11-27
5 N. T. Trân, T. N. Trân, H.G. Matthies, G. E. Stavroulakis and M. Staat, "Shakedown analysis of plate bending under stochastic uncertainity by chance constraint programming," in 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 2016, pp. 3007-3019. doi: 10.7712/100016.2012.111062018-11-22
6 K. Fysarakis, I. Askoxylakis, O. Soultatos, I. Papaefstathiou, C. Manifavas and V. Katos, "Which IoT protocol? Comparing standardized approaches over a common M2M application," in 59th IEEE Global Communications Conference, 2016. doi: 10.1109/GLOCOM.2016.78423832018-11-22
7 G. N. Lilis, G. I. Giannakis, K. Katsigarakis, G. Costa, Á. Sicilia, M. Á. Garcia-Fuentes and D. V. Rovas, "Simulation model generation combining IFC and CityGML data," in 11th European Conference on Product and Process Modelling, 2016, pp. 215-222.2018-11-22
8 M. A. Goula, G. Siakavelas, K. N. Papageridis, N. D. Charisiou, P. Panagiotopoulou, and I. V. Yentekakis, "Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts," presented at 21st World Hydrogen Energy Conference, Zaragoza, Spain, 2016.2018-11-22
9 T. Tsoutsos, S. Tournaki, M. Frangou, R. Morell, I. G. Hernandez and A. Derjanecz, "Cooling in Mediterranean hotels during summertime experience from the neZEH (nearly zero energy hotels) project," in 4th IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain, 2016, pp. 224-231. doi: 10.18462/iir.iccc.2016.00302018-11-22
10 E. E. Tripoliti, M. Zervakis and D. I. Fotiadis, "Multiple kernel learning algorithms and their use in biomedical informatics," in 14th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, 2016, pp. 553-558. doi: 10.1007/978-3-319-32703-7_1092018-11-22
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...