Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η βραχύβια αρχιτεκτονική, προβληματισμοί σχετικά με τη σύγχρονη δόμηση

Markou Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/509B1661-7B57-46A8-9ECD-00FF88C68FB5
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασίας μελετάται η διάρκεια ζωής των σύγχρονων κατασκευών σε σύγκριση με αυτές του προβιομηχανικού παρελθόντος. Η εν λόγω διάρκεια, που δυνητικά επιλέγεται εξαρχής κατά το σχεδιασμό από τον μελετητή μηχανικό, είναι πεπερασμένη, καθώς ορίζεται με τον τρόπο αυτό κατά προσέγγιση η χρονική στιγμή κατά την οποία οι κατασκευές θα παρουσιάσουν μη αναστρέψιμες αστοχίες στο δομικό τους φορέα. Η σχεδιασμένη αχρήστευση (planned obsolescence) και η απαξίωση λόγω παλαίωσης (perceived obsolescence), που παρατηρούνται στο δυτικό κόσμο από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και αποτελούν πλέον τη βάση της οικονομίας των κρατών του, εντάσσονται σε ένα διευρυμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει εκτός των αρχιτεκτονικών δομών, όλες τις κλίμακες σχεδιασμού. Κατά τη μελέτη, γίνεται αρχικά μια σύγκριση των δομών της προγραμματισμένης αχρήστευσης με τις λυόμενες ελαφρές κατασκευές αφού αμφότερες έχουν βραχεία διάρκεια ζωής. Επιπλέον, αναλύονται τα αίτια της βραχύβιας δόμησης τα οποία εκτείνονται πέραν των ιδιοτήτων των υλικών που τις απαρτίζουν. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της βραχύβιας δόμησης σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και ενεργειακό επίπεδο ενώ τέλος, παρατίθενται ορισμένες προτάσεις αντιμετώπισης αντλούμενες από τη βιβλιογραφία, τόσο θεωρητικές όσο και πειραματικές, καθώς και προτάσεις που εφαρμόζονται ήδη επιτυχώς κατά τόπους στο εξωτερικό. Στόχος της μελέτης είναι η ανάπτυξη προβληματισμών σχετικά με το επικρατούν μοντέλο δόμησης, μέσα από τη σύγκρισή του με αυτό του παρελθόντος. Η σύγκριση αυτή αφορά όλες τις πτυχές της δόμησης, όπως τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, τα δομικά συστήματα και τα οικοδομικά υλικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά