Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τοπίο, ύλη, βλέμμα: εννοιολογικές και αισθητικές συσχετίσεις

Skoutela Marina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3393C968-7B5A-4D4C-AEDD-392715019F73
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το τοπίο βρίσκεται σε μία διαρκή κατάσταση ανταλλαγών μεταξύ υλικού και άυλου, γης και βλέμματος, σώματος και νόησης, φυσικού και πολιτισμικού. Σε αυτήν την αμφιταλάντευση έγκειται ακριβώς και το θεωρητικό του βάρος: από τη μια, με το εύρος των οικολογικών και αισθητικών γνωρισμάτων που μπορούν να αποδοθούν σε αυτό, και από την άλλη με τα διαφορετικά πεδία αντίληψης εντός των οποίων αξιολογούνται αυτά τα γνωρίσματα.Στην παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζονται σημαντικές αφηγήσεις γύρω από την έννοια του τοπίου, δηλαδή το πώς αυτή εντάσσεται στο εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο, τόσο ως αντικείμενο σχεδιασμού όσο και ως βλέμμα της κοινωνίας προς την φύση. Ταυτόχρονα, διερευνάται η συσχέτιση της έννοιας του τοπίου με το σύγχρονο θεωρητικό διάλογο που επιχειρεί την υπέρβαση των στερεοτυπικών διπολικών θεωρήσεων μεταξύ φύσης και πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το τοπίο παραλληλίζεται με τις θεωρητικές συσχετίσεις που το αναδεικνύουν σε έδαφος διασύνδεσης ετερογενών εννοιών.Για αυτό τον σκοπό, δύο τυπικές έννοιες εξέτασης του τοπίου, η ύλη και το βλέμμα, επανεξετάζονται μέσα από τις έννοιες της υλικότητας και της παθηματικής ικανότητας (affect), για να αποτελέσουν τελικά τις κεντρικές αναλυτικές κατηγορίες της έρευνας, καθώς δύνανται να συλλάβουν και να παρουσιάσουν το τοπίο ως δυναμικό πεδίο ετερότητας. Μέσα από αυτή την οπτική, η εργασία εστιάζει στις τοπιακέςαναπαραστάσεις που εκφράζονται μέσω της φωτογραφίας και της χαρτογράφησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά