Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολεοδομικές και αστικές επεμβάσεις στο Μέριχα της Κύθνου

Markou Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E6DEBCC7-C988-430A-9793-EC63640DD52A
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τον επαναπροσδιορισμό τηςπολεοδομικής δομής του οικισμού του Μέριχα της Κύθνου. Βάσει τηςδομής της, η μελέτη ταξινομείται σε τρία ανισοβαρή σκέλη. Το πρώτοπεριλαμβάνει τόσο την πολεοδομική ανάλυση του υπό εξέτασηοικισμού, όσο και την ανάλυση του ευρύτερου πλαισίου σε επίπεδονησιού, στο οποίο αυτός εντάσσεται. Στο στάδιο αυτόαναγνωρίζονται τα προβλήματα, κατηγοριοποιούνται, καικαταγράφονται οι στρατηγικές προθέσεις των επεμβάσεων με στόχοτην εξυγίανσή τους. Το δεύτερο σκέλος σχετίζεται με τις επεμβάσειςσε πολεοδομική κλίμακα, οι οποίες περιλαμβάνουν τη ρυμοτόμησητου οικισμού, την οριοθέτηση του, τον επαναπροσδιορισμό τωνόρων δόμησης και των χρήσεων γης, και τη δημιουργία δικτύωνπεζοδρόμων. Τέλος, το τρίτο και μικρότερο σκέλος αφορά τοσχεδιασμό ορισμένων λεπτομερειών αστικής κλίμακας σε ενδεικτικέςτοποθεσίες, που χρήζουν περεταίρω ανάλυσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά