Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη συνθηκών παρασκευής κεραμικών αφρών υδροξυαπατίτη

Sarri Paraskevi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/71555C9F-837A-433E-B337-278DAF3BB174
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία, αναφέρεται στην μελέτη συνθηκών παρασκευής κεραμικών αφρών από υδροξυαπατίτη. Στόχος είναι η ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων των κεραμικών αφρών με τη χρήση διάφορων μέσων, όπως είναι η προσθήκη διασπορέα και συνδέτη καθώς και η προσθήκη πυριτικού νατρίου. Οι κεραμικοί αφροί χαρακτηρίζονται από χαμηλές μηχανικές ιδιότητες όπως είναι η μικρή αντοχή στην κάμψη. Για την παρασκευή χρησιμοποιήθηκαν διάφορες αναλογίες μειγμάτων με σκοπό να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες παρασκευής τους. Η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων έγινε με δύο τεχνικές ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα, δηλαδή τη μέθοδο της χύτευσης και της χρήσης θυσιαζόμενων προτύπων. Η χύτευση έγινε με τη βοήθεια μήτρας η οποία έδινε συμπαγή κεραμικό αφρό, του οποίου το πορώδες ήταν το αποτέλεσμα της εφαρμογής του υλικού κατά την τοποθέτηση. Με τη δεύτερη τεχνική, με τη χρήση θυσιαζόμενου προτύπου (σφουγγάρι), ο κεραμικός αφρός, αποκτούσε ένα επιπλέον πορώδες επειδή κατά την έψηση το θυσιαζόμενο πρότυπο καταστρεφόταν, αφήνοντας στην θέση του κενό. Η προσθήκη πυριτικού νατρίου στον υδροξυαπατίτη συνέβαλλε στην ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά