Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο οικισμός της Αγίας Ρουμέλης Σφακίων, μια ιστορική και αναλυτική προσέγγιση

Papalexi Maria-Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C1178FA1-F4A0-4D50-BEA6-6F1A3E285A63
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο της διατήρησης του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της προστασίας του από την επίδραση του τουρισμού, καθίσταται σημαντική η καταγραφή και μελέτη των παραδοσιακών οικισμών. Ένα τυπικό παράδειγμα της επίδρασης του τουρισμού στο παραδοσιακό κρητικό ανθρωπογενές τοπίο, αποτελεί ο οικισμός της Αγίας Ρουμέλης. Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας ερευνητικής εργασίας, είναι η μελέτη του οικισμού και της εξέλιξής του στο πέρασμα του χρόνου. Ο «παλιός» οικισμός της Αγίας Ρουμέλης, θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα κρητικού οικισμού, καθώς η μορφή, οι τυπολογίες των κατοικιών και τα δημόσια κτίρια είναι αποτέλεσμα συγκερασμού ιστορίας και πολιτισμών αιώνων.Για την ανάλυση του οικισμού, πραγματοποιείται αρχικά σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών οικισμών εν γένει στον ελλαδικό χώρο και έπειτα σε πρώτη φάση αναλύονται οι παραδοσιακοί οικισμοί στην Κρήτη σε όλες τις κλίμακες, σε γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο. Σε δεύτερη φάση, εξετάζονται σε χρονικό πλαίσιο, όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τον οικισμό της Αγίας Ρουμέλης και με βάση την πρώτη συγκροτημένη αναπτυξιακή μελέτη για την περιοχή γίνεται προσπάθεια ανάγνωσης του οικισμού σε πολεοδομικό και κτιριολογικό επίπεδο. Επίσης εξετάζεται και η σχέση του παλιού οικισμού εσωτερικά του φαραγγιού με το νέο παραλιακό οικισμό, τη χρονική περίοδο της παραπάνω μελέτης.Σε τρίτη φάση, πραγματοποιείται ανάλυση και καταγραφή του παλιού οικισμού, έπειτα από σημερινή επιτόπια έρευνα, καθώς επίσης εξετάζεται και αναλύεται και ο νέος οικισμός σε σχέση με την καταγραφή της πρώτης αναπτυξιακής μελέτης. Τέλος αξιολογείται η επιρροή που άσκησε και ασκεί ο τουρισμός στον οικισμό, καθώς και οι μελέτες που διαχρονικά έχουν εκπονηθεί, με σκοπό την προστασία και την ανάδειξή του. 

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά