Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγχρονες αναπλάσεις αστικών παράκτιων μετώπων στον χώρο της Μεσογείου

Stamoulaki Alkistis, Pavli Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/566811F8-EC18-4A04-92AC-FAF30B600B39
Έτος 2018
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται θέματα που αφορούν σε αστικά παράκτια μέτωπα του μεσογειακού χώρου καθώς επίσης σε στρατηγικές ανάπλασής τους, και διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη, γίνεται αναφορά στην έννοια του παράκτιου μετώπου, στην ιστορική εξέλιξή του και στη σημασία του για την πόλη. Στη δεύτερη ενότητα, η μελέτη εστιάζεται στην περιοχή της Μεσογείου: εξετάζονται τα γενικά γνωρίσματα της περιοχής, γίνεται γενική αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των μεσογειακών πόλεων και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στους μετασχηματισμούς των αστικών παράκτιων μετώπων και στο πλαίσιο αυτής αναλύεται η έννοια της ανάπλασης, οι κατηγορίες της και τα οφέλη της για την πόλη. Στην τέταρτη ενότητα, εξετάζονται και αξιολογούνται τρία ενδεικτικά παραδείγματα αναπλάσεων αστικών παράκτιων μετώπων του μεσογειακού χώρου που επιλέχθηκαν κατά τρόπο ώστε να ανήκουν σε διαφορετικές χώρες και κλίμακες πόλης. Στην πέμπτη, τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων και την αποκατάσταση της σχέσης μετώπου και πόλης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά