Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Υπο-κοινότητες Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 18021 αποτελέσματα
106 Αντώνης Σκεύης, "Αντιστρέψιμες συνόψεις δεδομένων και η επίδρασή τους στην εξόρυξη γνώσης από δεδομένα αισθητήρων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-10
107 F. Pace, A. Raftogianni and A. Godio, “A comparative analysis of three computational-intelligence metaheuristic methods for the optimization of TDEM data,” Pure Appl. Geophys., vol. 179, no. 10, pp. 3727–3749, Oct. 2022, doi: 10.1007/s00024-022-03166-x.2024-02-09
108 E. A. Varouchakis, C. Guardiola‐Albert and G. P. Karatzas, “Spatiotemporal geostatistical analysis of groundwater level in aquifer systems of complex hydrogeology,” Water Resour. Res., vol. 58, no. 3, Mar. 2022, doi: 10.1029/2021wr029988.2024-02-09
109 N. Sifakis, E. Vichos, A. Smaragdakis, E. Zoulias and T. Tsoutsos, “Introducing the cold‐ironing technique and a hydrogen‐based hybrid renewable energy system into ports,” Int. J. Energy Res., vol. 46, no. 14, pp. 20303–20323, Nov. 2022, doi: 10.1002/er.8059.2024-02-09
110 A. A. Malandrakis, N. Kavroulakis and C. V. Chrysikopoulos, “Metal nanoparticles against fungicide resistance: alternatives or partners?,” Pest Manag. Sci., vol. 78, no. 10, pp. 3953–3956, Oct. 2022, doi: 10.1002/ps.7014.2024-02-09
111 A. Petsakos and S. Rozakis, “Models and muddles: comment on ‘Calibration of agricultural risk programming models using positive mathematical programming’,” Aust. J. Agric. Resour. Econ., vol. 66, no. 3, pp. 713–728, July 2022, doi: 10.1111/1467-8489.12407.2024-02-09
112 D. C. Xarchoulakos, E. Manoutsoglou and N. G. Kallithrakas-Kontos, “Distribution of uranium isotopes, 210Pb and 210Po in groundwaters of Crete- Greece,” J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 331, no. 11, pp. 4685–4694, Nov. 2022, doi: 10.1007/s10967-022-08578-6.2024-02-09
113 G. Kyprianou, L. Doitsidis and S. A. Chatzichristofis, “Towards the achievement of path planning with multi-robot systems in dynamic environments,” J. Intell. Robot. Syst., vol. 104, no. 1, 2022, doi: 10.1007/s10846-021-01555-3.2024-02-09
114 E. Antoniou and N. Kalogerakis, “Laboratory testing of dispersant effectiveness at high pressures,” Can. J. Chem. Eng., vol. 101, no. 2, pp. 772–781, Feb. 2023, doi: 10.1002/cjce.24707.2024-02-09
115 E. Doundoulakis and S. Papaefthimiou, “Comparative analysis of fuel consumption and CO2 emission estimation based on ships activity and reported fuel consumption: the case of short sea shipping in Crete,” Greenhouse. Gas. Sci. Technol., vol. 12, no. 5, pp. 629–641, Oct. 2022, doi: 10.1002/ghg.2174.2024-02-08
116 E. Grigoroudis, V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis, “Transportation sustainability and relevant ranking of European countries,” J. Intell. Robot Syst., vol. 106, no. 2, Oct. 2022, doi: 10.1007/s10846-022-01736-8.2024-02-08
117 L. Triantis, “Normalising spatial vulnerability in the era of climate crisis? Private property, informality, and post-disaster planning in peri-urban east Attica/Greece,” Plan. Theory, vol. 22, no. 1, pp. 27-57, Feb. 2023, doi: 10.1177/14730952221098260.2024-02-08
118 C. Goumas, I. Trichakis, A.-I. Vozinaki and G. P. Karatzas, “Flood risk assessment and flow modeling of the Stalos stream area,” J. Hydroinf., vol. 24, no. 3, pp. 677–696, Apr. 2022, doi: 10.2166/hydro.2022.004.2024-02-08
119 Δημήτριος Κομνηνός, "Κβαντικοί υπολογιστές για παραγωγική μοντελοποίηση και εφαρμογές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-08
120 Μελίσσα Παρλάκ, "Ψηφιακό μάρκετινγκ μεσιτικών υπηρεσιών: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην αγορά ακινήτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-08
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...