Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 2895 αποτελέσματα
16 L. Tian, Q. Chen, W. Jiang, L. Wang, H. Xie, N. Kalogerakis, Y. Ma and R. Ji, "A carbon-14 radiotracer-based study on the phototransformation of polystyrene nanoplastics in water: Versus in air," Environmental Science: Nano, vol. 9, pp. 2907-2917, Sep. 2019. doi: 10.1039/c9en00662a2020-11-02
17 W.D. Chanaka Udayanga, A. Veksha, A. Giannis and T.-T. Lim, "Pyrolysis derived char from municipal and industrial sludge: Impact of organic decomposition and inorganic accumulation on the fuel characteristics of char," Waste Manage., vol. 83, pp. 131-141, Jan. 2019. doi: 10.1016/j.wasman.2018.11.0082020-11-02
18 V. Diaz, G.A. Corzo Perez, H.A.J. Van Lanen, D. Solomatine and E.A. Varouchakis, "Characterisation of the dynamics of past droughts," Sci. Total Environ., vol. 718, May 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.1345882020-11-02
19 A. Ahamed, A. Veksha, K. Yin, P. Weerachanchai, A. Giannis and G. Lisak, "Environmental impact assessment of converting flexible packaging plastic waste to pyrolysis oil and multi-walled carbon nanotubes," J. Hazard. Mater., vol. 390, May 2020. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.1214492020-11-02
20 E. Chalvatzaki, S.E. Chatoutsidou, H. Lehtomäki, S.M. Almeida, K. Eleftheriadis, O. Hänninen and M. Lazaridis, "Characterization of human health risks from particulate air pollution in selected European cities," Atmosphere, vol. 10, no. 2, Feb. 2019. doi: 10.3390/ATMOS100200962020-11-02
21 D. Kremmydas, M. Malliapis, L. Nellas, A. Polymeros, S. Rozakis and K. Tsiboukas, "CAP 2020 regionalization design: a decision support system," in Information and Communication Technologies in Modern Agricultural Development. HAICTA 2017, vol. 953, Communications in Computer and Information Science, M. Salampasis, T. Bournaris, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2019, pp. 84-96. doi: 10.1007/978-3-030-12998-9_62020-10-29
22 A. Kousaiti, J.N. Hahladakis, V. Savvilotidou, K. Pivnenko, K. Tyrovola, N. Xekoukoulotakis, T.F. Astrup and E. Gidarakos, "Assessment of tetrabromobisphenol-A (TBBPA) content in plastic waste recovered from WEEE," J. Hazard. Mater., vol. 390, May 2020. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.1216412020-10-29
23 D. Papadaki, S. Foteinis, V. Binas, M.N. Assimakopoulos, T. Tsoutsos, G. Kiriakidis, "A life cycle assessment of PCM and VIP in warm Mediterranean climates and their introduction as a strategy to promote energy savings and mitigate carbon emissions," AIMS Mater. Sci., vol. 6, no. 6, pp. 944-959, Oct. 2019. doi: 10.3934/matersci.2019.6.9442020-10-29
24 E. Gontikaki and U. Witte, "No strong evidence of priming effects on the degradation of terrestrial plant detritus in estuarine sediments," Front. Mar. Sci, vol. 6, Jun. 2019. doi: 10.3389/fmars.2019.003272020-10-27
25 Μαρία-Αικατερίνη Λυρώνη, "Μελέτη των μηχανισμών αδρανοποίησης βακτηρίων κατά την απολύμανση υδατικών δειγμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-10-26
26 M. Nikolopoulou and N. Kalogerakis, "Petroleum spill control with biological means," in Comprehensive Biotechnology, Murray Moo-Young, Ed., Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2011, pp. 263-274. doi: 10.1016/B978-0-08-088504-9.00392-52020-10-26
27 Στέφανος Κολοκοτσάς, "Ανάλυση ευαισθησίας και ενεργειακή μοντελοποίηση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών λεπτού υμένα σε κτίριο ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-10-26
28 N. Sifakis, N. Savvakis, T. Daras and T. Tsoutsos, "Analysis of the energy consumption behavior of European RES cooperative members," Energies, vol. 12, no. 6, Mar. 2019. doi: 10.3390/en120609702020-10-26
29 V. Aleksandropoulou and M. Lazaridis, "Spatial and temporal disaggregation of natural emissions in urban areas in Greece for the period 2010–2013 and future projections," Atmos. Pollut. Res., vol. 10, no. 1, pp. 168-179, Jan. 2019. doi: 10.1016/j.apr.2018.07.0032020-10-23
30 Ευάγγελος Κεχαγιάς, "Πρόβλεψη βροχόπτωσης στη λεκάνη της Μεσσαράς μέσω τηλεδεικτών με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-10-22
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...