Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1126-1140 από 1258 αποτελέσματα
1126 Mertikas, S.P., Ath. Papadopoulos, E. C. Pavlis (2008). "Estimation of the altimeter bias for the Jason satellite using the dedicated calibration site at Gavdos." SPIE Symposium on Remote Sensing, Sept. 2008, Doi:10.1117/12.7994952015-10-19
1127 Mertikas, S. P., A. Daskalakis, X. Frantzis, A. Tripolitsiotis, P. Partsinevelos, (2011). “Preparatory works for the altimeter calibration of the Sentinel‐3 mission using the dedicated calibration site in Crete and Gavdos”, SPIE Symposium on Remote Sensing Paper No. 8175‐31, ERS11‐RS02‐64, doi: 10.1117/12.8991332015-10-19
1128 Tziavos, I. N., G.S. Vergos, S.P. Mertikas, A. Daskalakis, V.N. Grigoriadis, A. Tripolitsiotis. "The contribution of local gravimetric geoid models to the calibration of satellite altimetry data and an outlook of the latest GOCE GGM performance in Gavdos", Advances in Space Research, Vol. 51, No 8, Apr. 2013, pp. 1502–1522doi:org/10.1016/j.asr.2012.06.0132015-10-19
1129 Hausleitner W., F. Moser, J.‐D. Desjonqueres, F. Boy, N. Picot, J. Weingrill, S. Mertikas, A. Daskalakis. "A new method of precise Jason‐2 altimeter calibration using a microwave transponder", Marine Geodesy, Vol. 35, No 1, pp:337-362doi:10.1080/01490419.2012.7182392015-10-19
1130 Tserolas, V., S.P. Mertikas, X. Frantzis. "The western Crete geodetic infrastructure: Long‐range power‐law correlations in GPS time series using Detrended Fluctuation Analysis", Advances in Space Research, Vol. 51, No 8, pp 1448–1467, Apr. 2013, doi:10.1016/j.asr.2012.08.002 2015-10-19
1131 Willis,P., S. Mertikas, D. F. Argus, O. Bock. "DORIS and GPS Monitoring of the Gavdos Calibration Site in Crete", Advances in Space Research, Vol. 51, No 8, Apr. 2013, pp 1438–1447, doi:10.1016/j.asr.2012.08.006  2015-10-19
1132 Mertikas, S. P., A. Daskalakis, I. N. Tziavos,O. B. Andersen, G. Vergos, A. Tripolitsiotis, V. Zervakis, X. Frantzis, P. Partsinevelos. "Altimetry, Bathymetry and Geoid variations at the Gavdos permanent Cal/Val Facility", Advances in Space Research, Elsevier. Vol. 51, No. 8, pp. 1418–1437,Apr. 2013doi:10.1016/j.asr.2012.10.022015-10-19
1133 Tripolitsiotis  A. C. Steiakakis Z. Agioutantis S. Mertikas P. Partsinevelos P. Schilizzi (2013). "Land movement monitoring at the Mavropigi lignite mine using spaceborne D‐InSAR", Proc. SPIE 8795, First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2013), Aug. 5, 2013. doi.org/10.1117/12.2027100 2015-10-19
1134 Mertikas S. P., A. Daskalakis, I. N. Tziavos , G. S. Vergos,  X. Frantzis,  A. Tripolitsiotis Papadaki. "First Calibration Results for the SARAL/AltiKa Altimetric Mission using the Gavdos Permanent Facilities", Marine Geodesy, Vol. 38, Iss. 1 pp:249–259, 2015, doi:10.1080/01490419.2015.10300522015-10-19
1135 Leonidas A. Zampetakis, Konstantinos Kafetsios, Nancy Bouranta, Todd Dewett, Vassilis S. Moustakis, (2009) "On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 15 Iss: 6, pp.595 - 618, doi.org/10.1108/135525509109954522015-10-15
1136 Partsinevelos P., A. Stefanidis & P. Agouris , Automated Spatiotemporal Scaling for Video Generalization, IEEE-ICIP 2001, Thessaloniki, Greece, 2001, vol.1 ,p.177 - 180, DOI:10.1109/ICIP.2001.958982 2015-10-13
1137 Stefanidis A., P. Partsinevelos, K. Eickhorst & P. Agouris, Spatiotemporal Lifelines in Support of Video Queries, Proceedings DEXA Workshop 2001, Query Processing and Multimedia Issues in Distributed Systems (QPMIDS), Munich, 2001, p. 65 - 869, DOI: 10.1109/DEXA.2001.953164 2015-10-13
1138 Stefanidis A., P. Partsinevelos, P. Agouris & P. Doucette, Summarizing Video Datasets in the Spatiotemporal Domain, Proceedings DEXA 2000, Advanced Spatial Data Management Workshop (ASDM) 2000, IEEE Press London, UK, 2000.p.906 - 912, DOI: 10.1109/DEXA.2000.875134 2015-10-13
1139 Roumpos, C., Panagiotis Partsinevelos, Zacharias Agioutantis, Kostas Makantasis, Antigoni Vlachou, (2014), The optimal location of the distribution pointof the belt conveyor system in continuous surface mining operations, Simulation Modelling Practice and Theory (Impact Factor: 1.38). 09/2014; 47:19–27. DOI: 10.1016/j.simpat.2014.04.0062015-10-13
1140 Partsinevelos P., Papadakis, K., and Makantasis, K., (2013), Spatiotemporal graph queries on geographic databases under a conceptual abstraction scale, Geo-spatial Information Science, Taylor and Francis, 01/2014; 17(2). DOI: 10.1080/10095020.2014.915482 2015-10-13
Pages: |...71 |72 |73 |74 |75 | 76 |77 |78 |79 |80 |81 |...