Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

An agent modeling language implementing protocols through capabilities

Spanoudakis Nikolaos I., Moraitis Pavlos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BDB98880-C32D-4514-83CA-B2B93E720DA0
Έτος 2008
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Spanoudakis and P. Moraitis, "An Agent Modeling Language Implementing Protocols through Capabilities", in Proceedings of The 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT-08) 9-12 December 2008.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In this paper we present how to use the AgentMOdeling LAnguage (AMOLA) to define agentinteraction protocols and how to integrate these in anagent model. AMOLA provides the syntax andsemantics for creating models of multi-agent systemscovering the analysis and design phases of a softwaredevelopment process. It supports a modular agentdesign approach and introduces the concepts of intraandinter-agent control. The first defines the agent’slifecycle by coordinating the different modules thatimplement his capabilities, while the latter defines theprotocols that govern the coordination of the society ofthe agents. The modeling of the intra and inter-agentcontrol is based on statecharts. The analysis phasebuilds on the concepts of capability and functionality.AMOLA deals with both the individual and societalaspect of the agents showing how protocols andcapabilities can be integrated in agents design.

Υπηρεσίες

Στατιστικά