Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Λειτουργία υβριδικών σταθμών στο αυτόνομο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης

Mavrakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E532BEDA-0F8C-420A-A29F-7D9418FBB4F1
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της τοποθέτησης ενός υβριδικού σταθμού ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης. Γίνεται μοντελοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, με και χωρίς τον υβριδικό σταθμό.Η μοντελοποίηση γίνεται στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab μέσω συναρτήσεων ελαχιστοποίησης. Γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της μοντελοποίησης ως προς την εγκατάσταση του υβριδικού σταθμού. Επιπλέον, η επένδυση αναλύεται χρηματοοικονομικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά