Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα κατανεμημένο σύστημα επεξεργασίας πολύπλοκων γεγονότων βασισμένο στη μηχανή Esper

Kyriakopoulos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A9607779-0C1F-4B89-AEF0-472B93D7A3E7
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Konstantinos Kyriakopoulos, "A distributed complex event processing(CEP) system based on the Esper engine", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78849
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επανάσταση των μεγάλων δεδομένων τα τελευταία χρόνια διαρκώς θέτει προκλήσεις στην επιστήμη των δεδομένων. Ειδικότερα, οι πολλαπλές πηγές πληροφοριών σε συνδυασμό με τη διαρκή ανάπτυξη και γρήγορη μετάδοση των δεδομένων, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Προκειμένου να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, ήρθε στο προσκήνιο η πολύπλοκη επεξεργασία δεδομένων. Η πολύπλοκη επεξεργασία δεδομένων είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανάλυση πολλαπλών ροών δεδομένων βασιζόμενη σε ανίχνευση μοτίβων. H αντίληψη πίσω από την πολύπλοκη επεξεργασία δεδομένων, είναι η εφαρμογή συσχετισμών μεταξύ γεγονότων πληροφοριών και η σύνδεση των γεγονότων για συγκεριμένα μοτίβα. Τα γεγονότα πληροφοριών ενδεχομένως να προέρχονται από πολλαπλές πηγές πληροφορίας, οπότε η πολύπλοκη επεξεργασία δεδομένων εξυπηρετεί την κατανεμημένη ανίχνευση γεγονότων. Στην παρούσα διπλωματική, έχει υλοποιηθεί ένα κατανεμημένο σύστημα πολύπλοκης επεξεργασίας δεδομένων βασιζόμενο στη μηχανή Esper. H συγκεκριμένη μηχανή είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα, κατάλληλο για πολύπλοκη επεξεργασία δεδομένων και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Η μηχανή Esper έχει εγκατασταθεί πάνω στην υποδομή του Ferari που λειτουργεί ως ένα σύστημα κατανεμημένης επεξεργασίας ροών δεδομένων και το oποίο με τη σειρά του αξιοποιεί τις δυνατότητες διαφόρων συστημάτων, όπως το Apache Storm. Σκοπός αυτής της δουλειάς είναι η ενσωμάτωση της μηχανής Esper στο σύστημα Ferari και η διεξαγωγή πειραμάτων, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες των μηχανισμών του Ferari. Τα πειράματα αυτά αναδεικνύουν τις δυνατότητες της μηχανής Esper και την αποδοτικότητα της ως μια μηχανή πολύπλοκης επεξεργασίας δεδομένων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά