Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο κυβερνοπόλεμος ως πολυδιάστατο στρατηγικό εργαλείο και η εφαρμογή του σε κρίσιμες στρατιωτικές και μη υποδομές

Tsatsoulis Periklis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C42D21A0-5884-45A6-8D03-A41ADFAC156C
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Περικλής Τσατσούλης, "Ο κυβερνοπόλεμος ως πολυδιάστατο στρατηγικό εργαλείο και η εφαρμογή του σε κρίσιμες στρατιωτικές και μη υποδομές ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82319
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εμφάνιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησαν στην οργάνωση επικοινωνιακών δικτύων και τη δημιουργία εφαρμογών, οι οποίες θα υποστηρίζουν διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, βασιζόμενες σε δίκτυα υπολογιστών. Τα δίκτυα αρχικά ήταν απομονωμένα με συνέπεια να προσφέρουν την απαιτούμενη προστασία από κακόβουλους χρήστες. Παρ’ όλα αυτά, η ανάπτυξη της πληροφορικής σε συνδυασμό με την ανάγκη να τεθούν όλες αυτές οι υπηρεσίες στην ευχέρεια του πολίτη, προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινότητα του σε όλα τα επίπεδα, τα κατέστησε ευρέως προσβάσιμα, οδηγώντας παράλληλα στην αύξηση της τρωτότητάς τους.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις μορφές των συγκρούσεων, που λαμβάνουν χώρα στον κυβερνοχώρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πλέον διαδεδομένη μορφή κυβερνοσύγκρουσης, τον κυβερνοπόλεμο. Οι συγκρούσεις πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση, χωρίς να γίνονται πάντα αντιληπτές από το ευρύ κοινό, έχοντας εφαρμογή τόσο σε στρατιωτικές όσο και πολιτικές υποδομές.Παράλληλα, θα αναλυθούν όλοι οι παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν τον κυβερνοπόλεμο ως ένα πολυδιάστατο εργαλείο στα χέρια των σύγχρονων κρατών καθώς θεωρείται ως «όπλο», το οποίο όμως δεν προκαλεί ανθρώπινες απώλειες, προς το παρόν, αλλά ο αντίκτυπός του είναι κυρίως οικονομικός ή ψυχολογικός.Τέλος, θα αναφερθούν παραδείγματα εφαρμογών κυβερνοπολέμου παγκοσμίως με τις επιπτώσεις, που προκάλεσαν καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις, που εξάγονται από την έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά