Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Από το αεροδρόμιο πόλης στην πόλη-αεροδρόμιο. [Ιστορικό πλαίσιο & σύγχρονες προσεγγίσεις].

Koutsoubas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8D831329-E253-4853-A447-3093F9065D2A
Έτος 2019
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Κουτσούμπας, "Από το αεροδρόμιο πόλης στην πόλη-αεροδρόμιο. [Ιστορικό πλαίσιο & σύγχρονες προσεγγίσεις].", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83381
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή μελετά τη σχέση αεροδρομίου και πόλης εστιάζοντας στα σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου του αεροδρομίου και τη σχέση που αναπτύσσουν με την πόλη. Αρχικά προσδιορίζεται το τι περιγράφει ο όρος αεροδρόμιο – τι λειτουργίες περιλαμβάνει αεροπορικές και μη – και πως ο όρος αυτός έχει διευρυνθεί με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, αφού τονιστεί η σημασία του δικτύου μεταφορών στην ανάπτυξη της πόλης – και λαμβάνοντας υπόψιν και την πρωτοκαθεδρία των αερομεταφορών στη σύγχρονη εποχή – μελετώνται τα σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης αεροδρομίων σε σχέση με την πόλη. Εξετάζονται λοιπόν τα συστήματα Airport-city, Aerotropolis, Airport-corridor, Airea και Airport urbanism. Μέσα από τα παραπάνω μοντέλα ανάπτυξης και από τα παραδείγματα διαφαίνεται και η αμφίπλευρα τροφοδοτούμενη σχέση μεταξύ αεροδρομίου και πόλης, μελετώνται οι συνέπειες της εφαρμογής των δομών αυτών και σκιαγραφούνται τα προβλήματα που προκύπτουν. Τέλος, γίνεται αναφορά στη σημασία της ένταξης του σχεδιασμού του αεροδρομίου στο πολεοδομικό και ρυθμιστικό σχέδιο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Αυτή την αντίληψη στηρίζουν και οι θεωρίες και τα παραδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως το μοντέλο του Feeder Airport και της mini Aerotrop¬olis, και τη σχέση που τελικά έχει το αεροδρόμιο με την παγκοσμιοποιημένη πόλη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά