Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική διερεύνηση μηχανικών χαρακτηριστικών υδραυλικών και ποζολανικών κονιαμάτων για εφαρμογές σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων

Papadakis Myron

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/24FFE0FD-E003-43C6-97BA-88FFEEEE6C0D
Έτος 2019
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μύρων Παπαδάκης, "Πειραματική διερεύνηση μηχανικών χαρακτηριστικών υδραυλικών και ποζολανικών κονιαμάτων για εφαρμογές σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων.", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84213
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με το πέρασμα των αιώνων, τα ιστορικά κονιάματα αποδείχθηκαν ότι είχαν διάρκεια και ότι ήταν συμβατά με τα ιστορικά δομικά στοιχεία. Για αυτό ο σχεδιασμός υλικών αποκατάστασης θα πρέπει να προσεγγίζεται μέσω της προσομοίωσης και συμβατότητας με τα ιστορικά υλικά. Στόχος λοιπόν της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας αντικατάστασης όσων κονιαμάτων νεώτερων ή ιστορικών παρουσίασαν φθορές με νέα συμβατά κονιάματα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι φθορές λόγω αλάτων και ασυμβατότητας πετρώματος – κονιάματος. Επίσης στα υδραυλικά κονιάματα αποκατάστασης θα προστεθεί μία ισχυρή ποζολάνη, ο μετακαολίνης, για εξασφάλιση μέγιστης συμβατότητας και ανθεκτικότητας με τα ιστορικά υλικά. Επιγραμματικά, η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει την σύνθεση υδραυλικών και ποζολανικών κονιαμάτων στο εργαστήριο, την καταγραφή των μηχανικών αντοχών τους σε συνθήκες μονοαξονικής κάμψης και θλίψης, καθώς και τον προσδιορισμό των υγρομετρικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων με τη δοκιμή της τριχοειδούς αναρρίχησης. Ταυτόχρονα η εργασία αυτή σκοπεύει στην αρχειοθέτηση, καταγραφή και οργάνωση των δεδομένων για την σύνθεση κονιαμάτων, ώστε μαζί με τα δοκίμια που θα παραμείνουν προς μελέτη στο εργαστήριο να αποτελέσουν βάση για συνέχεια της έρευνας στο μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά