Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μια αρχιτεκτονική εισόδου για αλληλεπίδραση χεριών σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που βασίζονται σε πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας

Methymakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/57D533D8-4285-4F35-8B94-14AA782CB471
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Μεθυμάκης, "Μια αρχιτεκτονική εισόδου για αλληλεπίδραση χεριών σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που βασίζονται σε πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88445
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το βασικό κομμάτι ενός εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας είναι το Head Mounted Display (HMD). Στην περίπτωση εφαρμογών που αναφέρονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι VR μάσκες συνοδεύονται από χειριστήρια χεριού έτσι ώστε ο χρήστης να είναι ικανός να επιδράσει μέσα στον εικονικό κόσμο μέσω αυτών. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής έγινε μια προσπάθεια να δοθεί η δυνατότητα επίδρασης του χρήστη μέσα σε VR εφαρμογές, οι οποίες αναφέρονται στα σημερινά smartphones, χρησιμοποιώντας τα χεριά του. Έπειτα από πολλά στάδια εξέλιξης τα κινητά τηλεφωνά της εποχής μας έχουν δυνατό hardware, γρηγορά και ευέλικτα λογισμικά αλλά και πολλά αλλά χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν την δυνατότητα σε αυτά να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις στις οποίες δεν προορίζονταν εξαρχής. Σε αυτή την εργασία, αναπτύχθηκε ένα λογισμικό για πλατφόρμες Android, το οποίο αξιοποιεί κάποιες από τις δυνατότητες ενός smartphone, μετατρέποντας το σε ένα χειριστήριο χεριού για εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό αποτελείται από δυο εφαρμογές οι οποίες εκτελούνται σε δύο η παραπάνω ξεχωριστές συσκευές, συνδέονται μέσω wifi και επικοινωνούν σύμφωνα με το μοντέλο client-server. Η εφαρμογή του client αναπτύχθηκε περαιτέρω δίνοντας στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει, μέσω ενός User Interface, εικονικά κουμπιά, joystick πλοήγησης αλλά και να «διαβάζει» και να στέλνει στον server τα δεδομένα κάποιων αισθητήρων της συσκευής. Η δεύτερη εφαρμογή (server) μπορεί να συνδεθεί με παραπάνω από έναν client και να λαμβάνει δεδομένα από τον καθένα ξεχωριστά. Στα πλαίσια αυτού του project, αναπτυχθήκαν γύρω από τον server δυο απλά demo παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας τα οποία αξιοποιούν αναλόγως τα δεδομένα τα οποία λαμβάνει ο server. Έτσι, ο χρήστης επιδρά μέσα στο εικονικό περιβάλλον των δυο αυτών παιχνιδιών, χρησιμοποιώντας την συσκευή την οποία έχει στο χέρι του. Διαφορετικά, ο χρήστης δεν έχει αυτήν την δυνατότητα λόγω του ότι η συσκευή η οποία εκτελεί την VR εφαρμογή βρίσκεται αποκλεισμένη μέσα στο VR headset.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά