Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υλικά με αρνητικό λόγο Poisson: πρόσφατες εφαρμογές από την βιβλιογραφία

Papadakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5DD8D540-F982-4DE5-8CC4-7257FCE06479
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Παπαδάκης, "Υλικά με αρνητικό λόγο Poisson: πρόσφατες εφαρμογές από την βιβλιογραφία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88455
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα αυξητικά υλικά συνιστούν μια κατηγορία μετα-υλικών που διαθέτουναρνητική αναλογία Poisson και τείνουν να επεκτείνονται υπό την άσκησημονοαξονικής έκτασης. Ο ειδικός χαρακτήρας των υλικών με αρνητική αναλογίαPoisson προέρχεται συνήθως από τους μηχανισμούς παραμόρφωσης τηςμικροδομής τους. Σύμφωνα με τον μηχανισμό, τα τυπικά αυξητικά υλικά μπορούν να ταξινομηθούν ως υλικά δομής επανεισόδου, περιστρεφόμενες μονάδες ή άκαμπτα υλικά, ελαστικά ασταθή υλικά, χειρόμορφες δομές υλικών και πολλά ακόμη που θα παρατεθούν αναλυτικά. Σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι η λεπτομερής παράθεση των διαθέσιμων τύπων υλικών βάση των πιο πρόσφατων και επιστημονικά τεκμηριωμένων δημοσιεύσεων. Ειδικότερα, πρόκειται να αναλυθούν οι ήδη γνωστές και εφαρμοσμένες χρήσεις των αυξητικών υλικών επί του παρόντος αλλά και οι πιθανές τους μελλοντικές εφαρμογές βάση των νέο-εμφανιζόμενων ιδιοτήτων μικροδομής των υλικών που εμπίπτουν σ’αυτήν την κατηγορία. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την παρούσα ανασκόπηση είναι η προηγμένη ηλεκτρονική αναζήτηση της αρθρογραφίας της τελευταίας εικοσαετίας που είναι σχετική με τα υλικά που παρουσιάζουν αρνητική αναλογία Poisson στην ηλεκτρονική μηχανή αναζήτησης Google scholar.Όπως διαπιστώθηκε, τα αυξητικά υλικά ήδη τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής σε πολλούς τομείς της μηχανικής. Χρησιμοποιούνται από την στρωματοποιία και την επιπλοποιία έως την ιατρική τεχνολογία ως βοηθητικός εξοπλισμός σε ιδιαιτέρως απαιτητικές εφαρμογές και στην βιομηχανία της αθλητικής και ορθοπεδικής ένδυσης και υπόδησης. Κυριότερα, όπως αναδεικνύεται μέσα από την παρούσα ανασκόπηση, το θερμό ερευνητικό ενδιαφέρον και οι αυξανόμενες τεχνολογικές προοπτικές πυροδοτούν ολοένα και περισσότερες προτάσεις νέων υλικών με ανταγωνιστικές ιδιότητες που τα καθιστούν εν δυνάμει ιδανικά υλικά για μελλοντικές εφαρμογές στους τομείς της αεροναυπηγικής, των δομικών κατασκευών και της αντισεισμικής προστασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά