Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση ρίσκου εφαρμογών διαδικτύου των πραγμάτων

Darmarakis Iakovos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/97F002A5-6CDF-4861-BE45-954C599C0B85
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιάκωβος Δαρμαράκης, "Διαχείριση ρίσκου εφαρμογών διαδικτύου των πραγμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88514
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αρχικά έγινε μία γενική παρουσίαση του επιστημονικού χώρου του διαδικτύου πραγμάτων με εστίαση σε θέματα που αφορούν την μετάβαση της τεχνολογίας του διαδικτύου στον χώρο του διαδικτύου πραγμάτων . Η εργασία στο δεύτερο μέρος εστίασε στα προβλήματα της κυβερνοασφάλειας και διερεύνησε απειλές που έχουν εμφανισθεί στον κυβερνοχώρο μέχρι και σήμερα, ενώ παρουσιάστηκαν και μελέτες ενδεικτικών και διάσημων περιπτώσεων χρησιμοποιώντας την διεθνή βιβλιογραφία. Στο τρίτο μέρος, αναλύθηκαν προβλήματα ανάπτυξης εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων με εστίαση στα προβλήματα ασφάλειας τους. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάστηκαν σύντομα ορισμένες επιστημονικές εκτιμήσεις και κριτικές για τον τομέα, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν κάποια απλουστευμένα παραδείγματα σχεδιάσεων των συγκεκριμένων εφαρμογών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά