Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανίχνευση κατανομής ιχνοστοιχείων σε λειμωνιτικές εμφανίσεις εντός ανθρακικών σχηματισμών του Φυλλιτικού Καλύμματος στην Ανατολική Κρήτη

Diakou Theofilos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9D020D0E-CE66-4850-A1B3-B01B85BFA0DF
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόφιλος Διάκου, "Ανίχνευση κατανομής ιχνοστοιχείων σε λειμωνιτικές εμφανίσεις εντός ανθρακικών σχηματισμών του Φυλλιτικού Καλύμματος στην Ανατολική Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88532
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μέσω δειγματοληψίας σε λειμωνιτικές εμφανίσεις και γενικότερα σε θέσεις εμφανίσεων σιδηρομεταλλευμάτων που εντοπίζονται στη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης εντός του Φυλλιτικού Καλύμματος, βορείως της παραλίας του Βάϊ όπου παρατηρούνται κόκκινα μάρμαρα τα οποία είναι χαρακτηριστικά πετρώματα της περιοχής, να διερευνηθούν οι ορυκτολογικές φάσεις, η κατανομή των κύριων στοιχείων και των ιχνοστοιχείων που βρίσκονται εντός αυτών, να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα αποτελέσματα από τις παρατηρήσεις και τις εργαστηριακές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με υφιστάμενα παρόμοια αποτελέσματα από παραπλήσιες δειγματοληψίες στην Δυτική Κρήτη.Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, παρατηρούμε πως η πλειονότητα των δειγμάτων είναι πλούσια σε οξείδια σιδήρου, στα οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο γκαιτίτης ενώ ο αιματίτης εμφανίζεται σε χαμηλότερα ποσοστά. Εντός των σιδηρούχων αυτών δειγμάτων συναντάμε ευρεία κατανομή ιχνοστοιχείων όπως αρσενικό, χλώριο, θείο, μόλυβδο, βάριο, χαλκό, νικέλιο, ζιρκόνιο, στρόντιο και ψευδάργυρος. Κύριο συνοδευτικό ορυκτό αποτελεί ο χαλαζίας καθώς επίσης φυλλοπυριτικά και ανθρακικά ορυκτά.Συγκριτικά τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές μεθόδους των δειγμάτων από την Ανατολική Κρήτη παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με τα αποτελέσματα δειγμάτων σιδηρομεταλλευμάτων από τη Δυτική Κρήτη. Οι ουσιαστικές διαφορές είναι η εμφάνιση μαγγανίου στα δείγματα της Δυτικής Κρήτης σε αντίθεση με την έλλειψη στην Ανατολική Κρήτη και οι υψηλές συγκεντρώσεις σε ψευδάργυρο, χαλκό, νικέλιο και ιδιαίτερα σε αρσενικό στην Ανατολική Κρήτη σε σχέση με τη Δυτικής Κρήτης. Στο σύνολό τους τα συνοδά στοιχεία των μικτών θειούχων μεταλλευμάτων είναι στο σύνολό τους αυξημένα. ‘Όλα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την ύπαρξη περμοτριαδικής ηλικίας ηφαιστειακών πετρωμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης συνηγορούν υδροθερμικής προέλευσης των εμφανίσεων αυτών των σιδηρομεταλλευμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά