Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναπαράσταση περιγραφών OpenAPI σε οντολογία υπηρεσιών REST

Bouraimis Fotios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/05A8837C-E5AE-4F1A-911B-7126768D3A53
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φώτιος Μπουραΐμης, "Αναπαράσταση περιγραφών OpenAPI σε οντολογία υπηρεσιών REST", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88861
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αρχιτεκτονικές Υπηρεσιών Ιστού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των πλεονεκτημάτων τους για όλο το διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για έναν αποτελεσματικό και ακριβή τρόπο ανακάλυψης υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των χρηστών έχει γίνει μια σημαντική πρόκληση. Προκειμένου οι υπηρεσίες να γίνουν κατανοητές και να εντοπίζονται από ανθρώπους και υπολογιστικές μηχανές, πρέπει να περιγραφούν με τρόπο πλήρως καθορισμένο. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, υιοθετούμε το OpenAPI Specification (OAS) ως μια γλώσσα περιγραφής των REST APIs. Οι OpenAPI περιγραφές είναι κατανοητές κυρίως από ανθρώπους. Ωστόσο, οι περιγραφές θα πρέπει επίσης να είναι κατανοητές και από υπολογιστικές μηχανές έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η αναζήτηση και η χρησιμοποίηση τους και από άλλες υπηρεσίες. Για να μπορέσει μία περιγραφή να γίνει machine-understandable πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένη και το περιεχόμενό της να είναι σημασιολογικά εμπλουτισμένο με τρόπο τέτοιο ώστε να περιορίζονται οι αμφισημίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα του OpenAPI 3.0, προτείνουμε ότι για να εξαλειφθούν οι ασάφειες στις περιγραφές του OpenAPI, οι ιδιότητες του OpenAPI πρέπει να ενισχυθούν σημασιολογικά. Με βάση την τελευταία έκδοση του OpenAPI και αξιοποιώντας το Semantic OpenAPI (SOAS 3.0), αυτή η εργασία παρέχει έναν πλήρη μηχανισμό για τη μετατροπή των περιγραφών του OpenAPI σε οντολογίες. Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμαστε όλα τα πλεονεκτήματα των οντολογιών, όπως τη χρήση γλώσσας SPARQL για διατύπωση ερωτημάτων, καθώς και τη χρήση εργαλείων reasoning για εύρεση αντιφάσεων (inconsistencies) και «κρυμμένων» σχέσεων στις SOAS περιγραφές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά