Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη συμπεριφοράς και ενίσχυσης λίθινου τόξου υπό την εμφάνιση ρωγμών με την εκτεταμένη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων (ΧFEM)

Nomikos Loukas-Rafail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1A3A09C1-2059-4809-9191-2DFCBB814F28
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λουκάς-Ραφαήλ Νομικός, "Μελέτη συμπεριφοράς και ενίσχυσης λίθινου τόξου υπό την εμφάνιση ρωγμών με την εκτεταμένη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων (ΧFEM)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89019
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την μελέτη μίας λίθινης τοξωτής γέφυρας η οποία ενισχύεται μετά από την εφαρμογή φορτίσεων και εμφάνισης ρωγμών. Αρχικά, η γέφυρα θα σχεδιαστεί με χρήση του προγράμματος SolidWorks. Στην συνέχεια, μέσω του εμπορικού προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων Abaqus, θα μελετηθεί το μοντέλο λίθινης γέφυρας υπό διαφορετικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα,στην πρώτη περίπτωση θα θεωρηθούν μοντέλα γραμμικά στα οποία θα εφαρμοστούν φορτίσεις στην μορφή μετατοπίσεων στους δύο άξονες, με την χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων (FEM). Στην συνέχεια, θα σχεδιαστούν ρωγμές σε διάφορα σημεία της κατασκευής όπου θα μελετηθεί η συμπεριφορά τους και η επίδρασή τους σε αυτή με την χρήση της εκτεταμένης μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων (XFEM). Τέλος, η γέφυρα θα ενισχυθεί με μεταλλικές λάμες με σκοπό να προσομοιωθεί και να μελετηθεί η επίδρασή τους στην διάδοση των ρωγμών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά