Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνύπαρξη πόλης και φύσης. Ανάλυση και αξιολόγηση του αστικού πρασίνου των Χανίων

Charokopaki Maria, Makraki Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9ABD65DF-815A-4F69-90B4-A8AEA3FA96E7
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Χαροκοπάκη, Ελευθερία Μακράκη, "Συνύπαρξη πόλης και φύσης. Ανάλυση και αξιολόγηση του αστικού πρασίνου των Χανίων", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94078
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το φυσικό περιβάλλον εντός των πόλεων έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα βασικότερα ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο οι αστικοί χώροι πρασίνου είναι σημαντικό να διαμορφώνονται και να χωροθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων, ιδιαίτερα σε συνεχώς αναπτυσσόμενες πόλεις όπως τα Χανιά. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας ερευνητικής αποτελούν οι υφιστάμενοι χώροι πρασίνου του αστικού συγκροτήματος των Χανίων. Μέσα από καταγραφή και ανάλυση τους θα διερευνηθεί η σχέση τους με το αστικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι ιστορικοί και πολεοδομικοί παράγοντες επηρέασαν την ανάπτυξη τους κατά τη διαδικασία εξέλιξης της πόλης. Ακόμη, θα ερευνηθούν και θα ερμηνευτούν οι αντιλήψεις και οι ανάγκες των κατοίκων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά