Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-8 από 8 Αποτελέσματα - Ιωαννιδης Ευστρατιος
1 A.S. Xanthopoulos, S. Ioannidis and D.E. Koulouriotis, "Optimal adaptive Kanban-type production control," Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 97, no. 5-8, pp. 2887-2905, July 2018. doi: 10.1007/s00170-018-2110-y2019-09-02
2 A. S. Xanthopoulos, D. E. Koulouriotis, A. Gasteratos and S. Ioannidis, "Efficient priority rules for dynamic sequencing with sequence-dependent setups," Int. J. Ind. Eng. Computations, vol. 7, no. 3, pp. 367-384, Jun. 2016. doi: 10.5267/j.ijiec.2016.2.0022018-10-12
3 D. Konstantas, S. Ioannidis, V. S. Kouikoglou and E. Grigoroudis, "Linking product quality and customer behavior for performance analysis and optimization of make-to-order manufacturing systems," Int. J. Adv. Manuf. Tech., vol. 95, no. 1-4, pp. 587-596, Mar. 2018. doi: 10.1007/s00170-017-1225-x. 2018-03-21
4 S. Ioannidis, V. S. Kouikoglou, and Y. A. Phillis, "Coordinating quality, production, and sales in manufacturing systems," Inter. J. of Production Res., vol. 42, no. 18, pp. 3947-3956, 2004.doi :10.1080/002075404100016963572015-10-06
5 N. Tsourveloudis, L. Doitsidis and S. Ioannidis, "Work-in-process Scheduling by Evolutionary tuned Distributed Fuzzy Controllers", in Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 15-19 May 2006. doi: 10.1109/ROBOT.2006.16419082015-11-25
6 S. Ioannidis, "An inventory and order admission control policy for production systems with two customer classes," International Journal of Production Economics, vol. 131, no. 2, pp. 663–673, Jun. 2011. doi: 10.1016/j.ijpe.2011.02.0112015-11-07
7 S. Ioannidis, "Joint production and quality control in production systems with two customer classes and lost sales," IIE Transactions, vol. 45, no. 6, pp. 605-616, 2013. doi: 10.1080/0740817X.2012.7219482015-11-07
8 Ευστράτιος Ιωαννίδης, "Συνεργαζόμενες πολιτικές ελέγχου αποθεμάτων και αποδοχής παραγγελιών σε συστήματα παραγωγής", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24