Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-3 από 3 Αποτελέσματα - Ανδριανάκη Μαρία
1 Μαρία Ανδριανάκη, "Ελεγχόμενη φυσική αποκατάσταση ρύπων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
2 Μαρία Ανδριανάκη, "Μελέτη και προσομοίωση συστήματος υγροβιότοπου επιφανειακής ροής για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιουργείου", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
3 Ν. Νικολαΐδης, Ο. Τζωράκη, Μ. Ανδριανάκη, Φ. Σταμάτη, Ν. Σκουλικίδης, Ν. Καλογεράκης, Κ. Τσακίρης και Θ. Κουσούρης, "Σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα: πρώτη φάση," παρουσιάστηκε στο 6ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Χανιά, Κρήτη, 2007.2015-11-10