Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-2 από 2 Αποτελέσματα - Σμπωκου Ζουμπουλια
1 Ζουμπουλία Σμπώκου, "Ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδόσεων σε αλευροβιομηχανία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20142014-07-07
2 E. Lacasa, E. Tsolaki, Z. Sbokou, M. Andrés Rodrigo, D. Mantzavinos and Evan Diamadopoulos, "Electrochemical disinfection of simulated ballast water on conductive diamond electrodes," Chem. Eng. J., vol. 223, pp. 516-523, May 2013. doi:10.1016/j.cej.2013.03.0032015-11-19