Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-2 από 2 Αποτελέσματα - Αντωνιαδης-Γαβριηλ Αντωνιος
1 Αντώνιος Αντωνιάδης-Γαβριήλ, "Μελέτη βιωσιμότητας συστήματος παραγωγής βιοντίζελ με την μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20162016-03-04
2 S. Foteinis, A. Antoniadis-Gavriil and T. Tsoutsos, "Life cycle assessment of algae-to-biodiesel shallow pond production systems in the Mediterranean: influence of species, pond type, by(co)-product valorisation and electricity mix," Biofuels, Bioprod. Biorefin., vol. 12, no. 4, pp. 542-558, Jul/Aug 2018. doi: 10.1002/bbb.18712019-09-03