Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-7 από 7 Αποτελέσματα - Αντωνιου Ελευθερια
1 E. Antoniou and N. Kalogerakis, “Laboratory testing of dispersant effectiveness at high pressures,” Can. J. Chem. Eng., vol. 101, no. 2, pp. 772–781, Feb. 2023, doi: 10.1002/cjce.24707.2024-02-09
2 E. Antoniou, E. Fragkou, G. Charalampous, D. Marinakis, N. Kalogerakis, and E. Gontikaki, “Emulating deep-sea bioremediation: oil plume degradation by undisturbed deep-sea microbial communities using a high-pressure sampling and experimentation system,” Energies, vol. 15, no. 13, Jun. 2022, doi: 10.3390/en15134525.2023-08-25
3 G. Charalampous, E. Fragkou, K. A. Kormas, A. B. de Menezes, P. N. Polymenakou, N. Pasadakis, N. Kalogerakis, E. Antoniou, and E. Gontikaki, “Comparison of hydrocarbon-degrading consortia from surface and deep waters of the Eastern Mediterranean Sea: characterization and degradation potential,” Energies, vol. 14, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/en14082246.2023-01-11
4 A. Mandalenaki, N. Kalogerakis, and E. Antoniou, “Production of high purity biosurfactants using heavy oil residues as carbon source,” Energies, vol. 14, no. 12, Jun. 2021, doi: 10.3390/en14123557.2022-11-18
5 E. Fragkou, E. Antoniou, I. Daliakopoulos, T. Manios, M. Theodorakopoulou, and N. Kalogerakis, “In situ aerobic bioremediation of sediments polluted with petroleum hydrocarbons: a critical review,” J. Mar. Sci. Eng., vol. 9, no. 9, Sep. 2021, doi: 10.3390/jmse9091003.2022-10-04
6 E. Antoniou, M. Nikolopoulou, M. Daskalakis, N. Pasadakis and N. Kalogerakis, "Emulating deep-sea hydrocarbon releases in a high pressure bioreactor: challenges and innovations," presented at 40th Arctic and Marine Oilspill Program - Technical Seminar on Environmental Contamination and Response, Calgary, Alberta, Canada, 2017. 2018-06-04
7 A. Antoniou, N. Theodorou, A. Tsikalakis, K. Kalaitzakis, G. Stavrakakis .(2011).Impact of the Euro-Asia Interconnector project on the economic operation of Crete and Cyprus power systems.Presented at 2nd Conference on the Power Options for the Eastern Mediterranean Region.[online].Available:http://www.poemconference.org/poem2013/uploads/presentations/08-10-2013/Energy_Systems_I/Impact_of_the_Euro-Asia_Interconnector_project_on_the_economic_operation_of_Crete_and_Cyprus_power_systems.pdf2015-10-15