Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-2 από 2 Αποτελέσματα - Αθανασακης Ιωαννης
1 I.E. Athanassakis, E.P. Papadopoulou , Y. G. Saridakis.(2013).Runge-Kutta and hermite collocation for a biological invasion problem modeled by a generalized fischer equation.Presented at 2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences .[online].Available:http://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/amcl-thalis/Images_PDFs/ICMSQUARE_FISCHER.pdf2015-10-16
2 I.E. Athanassakis, M.Papadomanolaki, E.P. Papadopoulou , Y. G. Saridakis.(2013). Discontinuous hermite collocation and diagonally implicit RK3 for a brain tumour mnvasion Model.Presented at Proceedings of the World Congress on Engineering .[online].Available: http://www.iaeng.org/publication/WCE2013/WCE2013_pp241-246.pdf2015-10-16