Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Θεματικών Κατηγοριών.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-13 από 13 Αποτελέσματα
1 Ξενοδοχεία
2 Ξενοδοχεία--Ελλάδα
3 Ξενοδοχεία--Ρόδος
4 Ξενοδοχείο
5 Ξενοδοχειακή μονάδα
6 Ξενοδοχειακός κλάδος
7 Ξενώνες φιλοξενίας
8 Ξηρή αναμόρφωση CH4
9 Ξηρή αναμόρφωση βιοαερίου
10 Ξηρή αναμόρφωση μεθανίου
11 Ξηρασία
12 Ξυλόπηκτη τοιχοποιία
13 Ξυλώδης βιομάζα