Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Θεματικών Κατηγοριών.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-2 από 2 Αποτελέσματα - Ξενοδοχειακός κλάδος
1 Κωνσταντίνος Πουλακάκης, "Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2008-2014)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20172017-03-16
2 Σταύρος Γιαννούτσος, "Μια εμπειρική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την κερδοφορία των ξενοδοχείων στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20142014-09-29