Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Θεματικών Κατηγοριών.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-8 από 8 Αποτελέσματα - CAD
1 Κωνσταντίνος Θεργιάκης, "Μελέτη και κατασκευή εξαρτημάτων από έλασμα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-07-19
2 Γεώργιος Τσιμπουράκης-Παυλάκος, "Αντίστροφη μηχανική με χρήση του προγράμματος Siemens NX 11.00", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-01-17
3 Ιωάννα Πατεράκη, "Σχεδίαση συναρμολογουμένων μηχανολογικών διατάξεων σε σύστημα CAD ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-10-10
4 Αιμιλία Κανιαδάκη, "Σχεδίαση τεμαχίων σε σύστημα CAD και ένταξή τους σε εκπαιδευτική βάση δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-10-09
5 Δημήτριος Πούλος, "Σχεδίαση και μελέτη προϊόντος σε πραγματικές συνθήκες και μελέτη διέλασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-05-16
6 Σταύρος-Ιωάννης Γορανίτης, "Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης με χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για την χρήση του SIEMENS NX 11.0", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20172017-07-13
7 Μαρία Συρανίδη, "Δημιουργία 3D PDF από δεδομένα συστήματος CAD", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20162016-09-08
8 Ελένη Κοκκινάκη, "Τρισδιάστατη εκτύπωση υπό κλίμακα συναρμολογούμενου προϊόντος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20162016-07-08