Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 166-180 από 582 Αποτελέσματα
166 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Mechanistic study of the selective methanation of CO over Ru/TiO2 catalyst: Identification of active surface species and reaction pathways”, Journal of Physical Chemistry C,Vol. 115, no.4, pp. 1220-1230, Nov. 2011.DOI: 10.1021/jp106538z.2015-10-23
167 P. Panagiotopoulou and X. E. Verykios, "Mechanistic study of the selective methanation of CO over Ru/TiO2 catalysts: effect of metal crystallite size on the nature of active surface species and reaction pathways," J. Phys. Chem. C, vol. 121, no. 9, pp. 5058-5068, Mar. 2017. doi: 10.1021/acs.jpcc.6b120912018-06-04
168 Angelos Hliaoutakis, Giannis Varelas, Euripides G.M. Petrakis, Evangelos Milios, "MedSearch: A Retrieval System for Medical Information Based on Semantic Similarity", in 10th ECDL European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL'2006), 2006, pp. 512-515. doi:10.1007/11863878_562015-11-01
169 Εμμανουέλα Λιουδάκη, Ελένη Πατεράκη, "Medi - Terrain | μεσογειακές διαγώνιες διελεύσεις", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-09-06
170 E. A. Varouchakis, “Median polish kriging and sequential Gaussian simulation for the spatial analysis of source rock data,” J. Mar. Sci. Eng., vol. 9, no. 7, June 2021, doi: 10.3390/jmse9070717.2022-10-31
171 G.D. Dounias, S. Drivalou, V.S. Moustakis, E.P. Nikolakaki, "Medical diagnosis of cephalalgia using inductive machine learning. Medical Decision Making," presented at 20th Anniversary Meeting of the Society for Medical Decision Making, US, Massachusetts, 1998.2015-11-04
172 Σεραφείμ Κουτσός, "Medical document classification based on user profile", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2013.2014-03-24
173 Angelos Hliaoutakis, Kalliopi Zervanou, Euripides G.M. Petrakis. (2007, Jul.). Medical Document Indexing and Retrieval: AMTEx vs. NLM MMTx. Presented at 12th Interna tional Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR 2007).[Online].Available:http://www.intelligence.tuc.gr/~petrakis/publications/ishimr07.pdf2015-11-01
174 Stelios C. Orphanoudakis, Petros Kofakis, Yannis Kavaklis and Euripides Petrakis.(1990, Nov.). Medical Image Databases: Image Indexing by Content. Presented at Proceedings of North Sea Conference on Biomedical Engineering, Antwerp. [Online].Available:http://www.intelligence.tuc.gr/~petrakis/publications/biomed90.pdf 2015-11-01
175 P. Manara, D. Vamvouka, S. Sfakiotakis, C. Vanderghem, A. Richel and A. Zabaniotou, "Mediterranean agri-food processing wastes pyrolysis after pre-treatment and recovery of precursor materials: a TGA-based kinetic modeling study", Food Res. Int., vol. 73, pp. 44-51, Jul. 2015. doi:10.1016/j.foodres.2014.11.0332015-11-15
176 V. Iordanidou, A.G. Koutroulis and I.K. Tsanis, "Mediterranean cyclone characteristics related to precipitation occurrence in Crete, Greece", Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 15, no. 8, pp. 1807-1819. doi: 10.5194/nhess-15-1807-20152015-11-10
177 Πολυχρόνης Κουτσάκης, "Medium access control and traffic policing for multimedia integrated access in high capacity wireless channels", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2002.2014-03-24
178 P. Koutsakis and M. Vafiadis, “Medium access control for integrated multimedia wireless access with the use of a video packet discard scheme”, Wireless Personal Communications Journal, vol. 39, no. 3, pp. 343-359. Nov. 2006. doi: 10.1007/s11277-006-9059-02015-10-25
179 Γαλήνη Νικολαϊδη, Γεώργιος-Διονύσιος Λούντζης, "Memento mori: Περί μνήμης και φθαρτότητας για μια νέα ταφική τελετουργία στη Θεσσαλονίκη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-07-14
180 Αντιγόνη-Μαρία Καμπιτάκη, Κύνθια Χαμηλοθώρη, "Memorigami - Όψεις που ανταποκρίνονται στο περιβάλλον", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20142014-07-07
Σελίδες: |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | 12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |...[ Εμφάνιση Όλων ]