Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 376-390 από 453 Αποτελέσματα
376 A. Paleologou, H Marakas, N.P. Xekoukoulotakis, A. Moya, Y. Vergara, N. Kalogerakis, P. Gikas and D. Mantzavinos, "Disinfection of water and wastewater by TiO2 photocatalysis, sonolysis and UV-C irradiation," Catalysis Today, vol. 129, no. 1-2, pp. 136–142, Nov. 2007. doi: 10.1016/j.cattod.2007.06.0592015-10-16
377 M. Latos, P. Karageorgos, Ch. Mpasiakos, N. Kalogerakis, M. Lazaridis, " Dispersion modelling of odours emitted from pig farms: Winter Spring measurements.,"Global Nest J.,vol. 12, pp. 46-53,2010. 2015-11-12
378 M. Latos, P. Karageorgos, N. Kalogerakis, M. Lazaridis ," Dispersion of odorous gaseous compounds emitted from wastewater treatment plants ,"Water Air and Soil Pol.,vol. 215,no.1,pp. 667-677,Feb. 2011.doi:10.1007/s11270-010-0508-82015-11-12
379 G. Exadaktylos and I. Vardoulakis, "Displacement potentials formulation of anisotropic gradient elasticity theory with surface energy," presented at 2nd National Congress on Computational Mechanics, Chania, Crete, 1996.2015-10-22
380 V. Kavvadias, M.K. Doula, K. Komnitsas, N. Liakopoulou ," Disposal of olive oil mills wastes in evaporation ponds: Effects on soil properties," Journal of Hazardous Materials,vol. 182 no. 1-3, pp. 144–155 Oct. 2010. doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.06.0072015-11-02
381 A. Deligiannakis, Y. Kotidis and N. Roussopoulos, "Dissemination of compressed historical information in sensor networks," VLDB J., vol. 16, no. 4, pp. 439-461, Oct. 2007. doi:10.1007/s00778-005-0173-52015-11-02
382 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos , " Dissolution of a multicomponent DNAPL pool in an experimental aquifer ",Jour. of Haza.Mater., pp 218–226.,2006, doi:10.1016/j.jhazmat.2005.08.005.2015-09-17
383 Constantinos V. Chrysikopoulos,Kenneth Y. Lee ,Thomas C. Harmon , "Dissolution of a well-defined trichloroethylene pool in saturated porous media: Experimental design and aquifer characterization" , Water Resources Research. 2000, 36(7):1687-1696 2015-09-20
384 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos, "Dissolution of a well-defined trichloroethylene pool in saturated porous media: experimental results and model simulations " , Wat. Re.,vol. 36 ,no.15 ,pp.3911–3918,2002.doi:10.1016/S0043-1354(02)00097-02015-09-17
385 E. T. Vogler ,C. V. Chrysikopoulos, "Dissolution of nonaqueous phase liquid pools in anisotropic aquifers " ,Stoch. Environ.Research and Risk Ass. ,vol.15, no.1, pp. 33-46,2001.doi :10.1007/PL000097872015-09-23
386 F. E. Stamati, N. P. Nikolaidis, D. Venieri, E. Psillakis and N. Kalogerakis, "Dissolved organic nitrogen as an indicator of livestock impacts on soil biochemical quality," Appl. Geochem., vol. 26, Suppl., pp. S340-S343, Jun. 2011. doi: 10.1016/j.apgeochem.2011.03.0702015-04-28
387 V. Mouslopoulou, J. Begg, A. Fülling, D. Moraetis, P. Partsinevelos and O. Oncken, "Distinct phases of eustatic and tectonic forcing for late Quaternary landscape evolution in southwest Crete, Greece," Earth Surf. Dynam., vol. 5, no. 3, pp. 511-527, Sept. 2017. doi:10.5194/esurf-5-511-20172018-03-29
388 R.S. Chadwick and D. Manoussaki, “Distortions of pure tones by outer hair cell saturation," in NIH Research Festival, 1997.2015-11-11
389 Ευθύμιος Βλάχος, "Distributed channel allocation algorithms for wireless sensor networks", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
390 Δημήτριος Χριστοδουλέας, "Numerical Methods for Parallel and Distributed Computing", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-01-09
Σελίδες: |...11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 | 26 |27 |28 |29 |30 |31 |[ Εμφάνιση Όλων ]