Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 571-585 από 1522 Αποτελέσματα
571 T. Kontogiannis, “A qualitative model of patterns of resilience and vulnerability in responding to a pandemic outbreak with system dynamics,” Saf. Sci., vol. 134, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.ssci.2020.105077.2023-01-27
572 M. G. Grillakis, C. Polykretis, S. Manoudakis, K. D. Seiradakis, and D. D. Alexakis, “A quantile mapping method to fill in discontinued daily precipitation time series,” Water, vol. 12, no. 8, Aug. 2020. doi: 10.3390/w120823042021-06-01
573 Y. Satoh, H. Shiogama, N. Hanasaki, Y. Pokhrel, J. E. S. Boulange, P. Burek, S. N. Gosling, M. Grillakis, A. Koutroulis, H. Müller Schmied, W. Thiery, and T. Yokohata, “A quantitative evaluation of the issue of drought definition: a source of disagreement in future drought assessments,” Environ. Res. Lett., vol. 16, no. 10, Sep. 2021, doi: 10.1088/1748-9326/ac2348.2023-02-17
574 A. Tsouchlaraki ," Quantitative model for evaluating landforms visual value”, Intern. J. of Envir. Studies, vol.62, no. 3, 5, pp. 341-351,2005.doi: 10.1080/002072305000404502015-10-19
575 G. Vigos, M. Papageorgiou, W .Yibing ,"A Ramp Queue Length Estimation Algorithm," in 2006 Intelligent Transportation Systems Conference,IEEE(ITSC),pp.418 - 425, doi: 10.1109/ITSC.2006.17067772015-11-21
576 Y.Gong, M.Paterakis,"A random multiple-access algorithm for the dependent feedback error channel," in 1991 Proceedings. Tenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. Networking in the 90s., IEEE(INFOCOM), pp. 620 - 627, doi: 10.1109/INFCOM.1991.1475632015-11-19
577 P. Afratis, E. Sotiriades, G. Chrysos, S. Fytraki, D. Pnevmatikatos, " A Rate-based prefiltering approach to BLAST acceleration’’, In 2008 Intern. Conf. on Field Progr. Logic and Applications (FPL), pp.631 - 634.doi:10.1109/FPL.2008.46300262015-10-19
578 Αλέξανδρος Ζώτος, "A real time selective rendering algorithm based on spatial cognition", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20092014-03-24
579 K. Papademetriou, A. Dollas and S. Sotiropoulos, "A real-time embedded I/O device for kinetically challenged persons", in XIV World Congress on Information Technology Athens, Greece, 2004.2015-11-12
580 Y. Wang, M.Papageorgiou, A. Messmer, "A real-time freeway network traffic surveillance tool," Control Systems Technology, IEEE Transactions on, vol. 14, no. 1, pp. 18 - 32, 2006, doi: 10.1109/TCST.2005.8596362015-11-20
581 K. Moirogiorgou, G. H. Tsagkatakis, M. Zervakis and E.G.M. Petrakis, "A real-time system for HDTV video transmission over IP networks," in Signal and Image Processing and Applications Conference, 2011. doi:10.2316/P.2011.738-059 2015-11-01
582 Νίκος Μαρής, "A reasoner for querying temporal ontologies", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
583 S. Khan, K. Papadimitriou, G. Buttazzo and K. Kalaitzakis, "A reconfigurable PID controller," in Applied Reconfigurable Computing Architectures, Tools, and Applications, vol. 10824, Lecture Notes in Computer Science, N. Voros, M. Huebner, G. Keramidas, D. Goehringer, C. Antonopoulos, P. Diniz, Eds., Cham: Springer Verlag, 2018, pp. 392-403. doi: 10.1007/978-3-319-78890-6_322019-10-22
584 M. Zampetakis, V. Samoladas and A. Dollas, "A reconfigurable accelerator for quantum computations," in International Conference on Field Programmable Logic and Applications, 2008, pp. 623-626. doi: 10.1109/FPL.2008.46300242015-11-17
585 Γεώργιος-Γρηγόριος Γ. Μπλεμένος, "A reconfigurable approach to the design of WSN routing protocols", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
Σελίδες: |...24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 | 39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |...[ Εμφάνιση Όλων ]