Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Tίτλων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 646-660 από 1522 Αποτελέσματα
646 J. Hunink, G. Simons, S. Suárez-Almiñana, A. Solera, J. Andreu, M. Giuliani, P. Zamberletti, M. Grillakis, A. Koutroulis, I. Tsanis, F. Schasfoort, S. Contreras, E. Ercin and W. Bastiaanssen, "A simplified water accounting procedure to assess climate change impact on water resources for agriculture across different European river basins," Water, vol. 11, no. 10, Sept. 2019. doi: 10.3390/w111019762020-04-22
647 A. Antoniadis, N. Vidakis and N. Bilalis, "A simulation model of gear skiving", J. Materials Process. Technology, vol. 146, no. 2, pp. 213-220, Feb. 2004. doi:10.1016/j.jmatprotec.2003.10.0192015-10-23
648 M. Karagiorgas, T. Tsoutsos and A. M. Pol ,"A simulation of the energy consumption monitoring in Mediterranean hotels: application in Greece ", Energ. Buildings, vol 39, no. 4, pp. 416–426, Apr. 2007. doi: 10.1016/j.enbuild.2006.07.0082015-09-27
649 K. Pelekanakis, R. Petroccia, Y. Fountzoulas, D. Green, S. Fioravanti, J. Alves, S. Blouin and S. Pecknold, "A Simulation Study for Long-Range Underwater Acoustic Networks in the High North," IEEE J. Ocean. Eng., vol. 44, no. 4, pp. 850-864, Oct. 2019. doi: 10.1109/JOE.2019.29318532020-04-22
650 S. Baldi, I. Michailidis, V. Ntampasi, E. Kosmatopoulos, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "A simulation-based traffic signal control for congested urban traffic networks," Transp. Sci., vol. 53, no. 1, pp. 6-20, Jan. 2019. doi: 10.1287/trsc.2017.07542020-11-02
651 Χαράλαμπος Μπαμπαλής, "A simulator for monitoring data streams", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2013.2014-03-24
652 E. Kyoseva, D. G. Angelakis and L. C. Kwek, “A single-interaction step implementation of a quantum search in coupled micro-cavities'' Europhys. Lett., vol. 89, no. 2, Feb. 2010. doi:http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/89/200052015-10-21
653 G.M. Dobbs, R.E. Post, N. P. Nikolaidis. (1999,June). A Site Assessment Methodology for the Characterization of Mixed Organics and Redo x Sensitive Heavy Metal Plumes. Presented at 31st Mid-Atlantic Industrial and Hazardous Waste Conference. [Online]. Available: https://books.google.gr/books?id=GIAw6-V1LawC&pg=PA441&lpg=PA441&dq=A+Site+Assessment+Methodology+for+theCharacterization+of+Mixed+Organics+and+Redox+Sensitive+Heavy+Metal+Plumes.&source=bl&ots=DOVHMCcidt&sig=q1bKf2TKVc_SjhIL_GVBRUYPbbg&hl=el&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMIg8CroJKJyQIViDgaCh2E1Qaq#v=onepage&q=A Site Assessment Methodology for theCharacterization of Mixed Organics and Redox Sensitive Heavy Metal Plumes.&f=false2015-11-11
654 A.G. Dimitriou, S. Siachalou, A. Bletsas and J.N. Sahalos, "A Site-Specific Stochastic Propagation Model for Passive UHF RFID", IEEE Antennas & Propagation Letters, vol. 13, pp. 623-626, Mar. 2014. DOI: 10.1109/LAWP.2014.23133502015-10-26
655 P. Liolios and G. Exadaktylos, "A smooth hyperbolic failure criterion for cohesive-frictional materials", Int. J. Rock Mechan. Mining Sci., vol. 58, pp. 85-91, Feb. 2013. doi:10.1016/j.ijrmms.2012.09.0012015-11-19
656 Υ. Α. Phillis, "A smoothing algorithm for systems with multiplicative noise," IEEE Trans. on Aut. Control, vol. 33, no. 4,pp. 401- 403, 1988.doi : 10.1109/9.1922012015-10-06
657 V. Gaganis, D. Marinakis, and A. Samnioti, “A soft computing method for rapid phase behavior calculations in fluid flow simulations,” J. Petrol. Sci. Eng., vol. 205, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.petrol.2021.108796.2022-12-01
658 S. Christodoulakis, F. G. Kazasis, N. P. Moumoutzis, A. G. Servetas and P. Petridis ,"A software bench for the production of multimedia tourism applications," in International Conference in Innsbruck, pp. 18-28, 1996. doi: 10.1007/978-3-7091-7598-9_32015-10-05
659 S. S. Sarakinos, I. K. Nikolos, T. Pappou, "A Software Tool for 3D Geometric Modeling of Tunnels," presented at ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Tunnelling, Vienna, Austria, 2007.2015-11-05
660 Y. A. Katsigiannis, F. D. Kanellos and S. Papaefthimiou, "A software tool for capacity optimization of hybrid power systems including renewable energy technologies based on a hybrid genetic algorithm—tabu search optimization methodology," Energ. Syst., vol. 7, no. 1, pp. 33-48, Feb. 2016. doi: 10.1007/s12667-014-0138-02018-10-22
Σελίδες: |...29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 | 44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |...[ Εμφάνιση Όλων ]